Đăng ký thành lập văn phòng điều hành nước ngoài theo Hợp đồng BCC

Business cooperation concept business team innovation strategy integration teamwork contract integration.

Đăng ký thành lập văn phòng điều hành nước ngoài theo Hợp đồng BCC

Hợp đồng hợp tác kinh doanh (sau đây gọi là “BCC”) được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh, phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm theo quy định của pháp luật mà không thành lập tổ chức kinh tế.

Hợp đồng BCC được ký kết giữa nhà đầu tư trong nước với nhà đầu tư nước ngoài hoặc giữa các nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định pháp luật.

Xem thêm dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài.

Nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC được thành lập văn phòng điều hành tại Việt Nam để thực hiện hợp đồng. Địa điểm văn phòng điều hành do nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC quyết định theo yêu cầu thực hiện hợp đồng.

Văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC có con dấu; được mở tài khoản, tuyển dụng lao động, ký hợp đồng và tiến hành các hoạt động kinh doanh trong phạm vi quyền và nghĩa vụ quy định tại hợp đồng BCC và Giấy chứng nhận đăng ký thành lập văn phòng điều hành.

Hồ sơ đăng ký hoạt động văn phòng điều hành bao gồm:

Nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC nộp hồ sơ thành lập văn phòng điều hành tại cơ quan đăng ký đầu tư nơi dự kiến đặt văn phòng điều hành. Hồ sơ gồm:

a) Văn bản đăng ký thành lập văn phòng điều hành gồm: tên và địa chỉ văn phòng đại diện tại Việt Nam (nếu có) của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC; tên, địa chỉ văn phòng điều hành; nội dung, thời hạn, phạm vi hoạt động của văn phòng điều hành; họ, tên, nơi cư trú, số Giấy chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu của người đứng đầu văn phòng điều hành;

b) Quyết định của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC về việc thành lập văn phòng điều hành;

c) Bản sao quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng điều hành;

d) Bản sao hợp đồng BCC.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành cho nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC.

Các trường hợp đầu tư nước ngoài dưới các hình thức khác, Quý Khách hàng có thể tham khảo các dịch vụ cấp phép đầu tư khác của chúng tôi.

Hình thức phân chia lợi nhuận theo hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC

Dịch vụ tư vấn pháp lý về hoạt động đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC

  • Tư vấn điều kiện pháp lý về nội dung BCC;
  • Tư vấn soạn thảo hoặc rà soát dự thảo hợp đồng và sửa đổi theo yêu cầu của Khách hàng;
  • Tham gia đàm phán, ký kết, sửa đổi hoặc chấm dứt hợp đồng dự án BCC;
  • Thực hiện thủ tục đăng ký thành lập Văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài;
  • Hỗ trợ giám sát quá trình thực thi hợp đồng HTKD.
  • Thực hiện thủ tục thanh lý hợp đồng BCC, giải thể văn phòng điều hành, chấm dứt dự án hợp tác đầu tư.

Luatsu24H hỗ trợ pháp lý trực tiếp cho khách hàng qua số hotline 0936 77 97 99.