Dịch vụ GIA HẠN giấy phép đầu tư

dau-tu-nuoc-ngoai

Dịch vụ GIA HẠN giấy phép đầu tư

THỜI HẠN CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Là một trong nhưng nội dung cơ bản ghi nhận trong quyết định chủ trương đầu tư HOẶC giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (giấy phép đầu tư).

Thời hạn hoạt động của dự án thường là 50 năm, một số trường hợp đặc biệt không quá 70 năm (dự án bất động sản).

Với các dự án mà không phải là dự án sản xuất, thời hạn đăng ký trên thực tế là 10 năm.

Đối với một số hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC có nhà đầu tư nước ngoài tham gia, thời hạn này có thể ngắn hơn.

SỰ CẦN THIẾT PHẢI GIA HẠN THỜI GIAN DỰ ÁN

Nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục điều chỉnh thời hạn hoạt động trên giấy phép đầu tư của dự án để được:

  • tiếp tục đầu tư, kinh doanh hợp pháp;
  • tiếp tục hưởng các chính sách ưu đãi (nếu có);
  • không bị xử phạt hành chính.

DỊCH VỤ HỖ TRỢ GIA HẠN GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ, GIÂY PHÉP KINH DOANH

Với kinh nghiệm tư vấn của mình, chúng tôi có thể hỗ trợ Khách hàng thực hiện thủ tục gia hạn thời gian hoạt động của dự án đầu tư, cụ thể:

  • Tư vấn và thực hiện thủ tục gia hạn giấy phép đầu tư do cơ quan quản lý đầu tư cấp;
  • Gia hạn giấy phép kinh doanh cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do Sở Công Thương cấp;
  • Hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng thuê đất, gia hạn thời gian sử dụng đất.

Luatsu24H hỗ trợ pháp lý trực tiếp cho khách hàng qua số hotline 0936 77 97 99.