Tư vấn điều chỉnh giấy phép đầu tư nước ngoài

van-phong-luat-thai-trung-kien-Copy

Tư vấn điều chỉnh giấy phép đầu tư nước ngoài

Các doanh nghiệp khi điều chỉnh dự án đầu tư phải làm thủ tục điều chỉnh, sửa đổi Quyết định chủ chương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (gọi chung là “Giấy phép đầu tư“) và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Các nội dung điều chỉnh thông thường liên quan đến mục tiêu, quy mô, địa điểm, hình thức đầu tư (chuyển đổi loại hình doanh nghiệp), vốn đầu tư và gia hạn thời hạn thực hiện dự án đầu tư.

DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ 

  • Tư vấn pháp luật liên quan đến nội dung đăng ký đầu tư điều chỉnh.
  • Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ, thủ tục điều chỉnh nội dung đăng ký đầu tư, đăng ký kinh doanh.
  • Hỗ trợ pháp lý dịch thuật, công chứng, chứng thực các tài liệu phục vụ điều chỉnh giấy phép.
  • Soạn thảo hồ sơ điều chỉnh giấy phép đầu tư.
  • Đại diện theo ủy quyền thực hiện thủ tục đầu tư và đăng ký kinh doanh.
  • Hỗ trợ lập các báo cáo dự án đầu tư cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp sản xuất.

THỜI GIAN THỰC HIỆN THỦ TỤC

  • Soạn thảo hồ sơ: trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận đủ thông tin và tài liệu;
  • Thực hiện đăng ký đầu tư: dự kiến 15 – 20 ngày làm việc.

Bổ sung mục tiêu ngành nghề dự án: 30 ngày làm việc

Thời gian này không kể thời gian thẩm định.

  • Thay đổi đăng ký kinh doanh: 05 ngày làm việc.

Luatsu24H hỗ trợ pháp lý trực tiếp cho khách hàng qua số hotline 0936 77 97 99.