Tư vấn giải quyết tranh chấp LAO ĐỘNG

luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp lao động

Tư vấn giải quyết tranh chấp LAO ĐỘNG

Tranh chấp lao động là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ và lợi ích phát sinh giữa các bên trong quan hệ lao động.

Như vậy, có 02 dấu hiệu được xem là tranh chấp lao động:

  • Đối tượng của tranh chấp lao động là các quyền, nghĩa vụ và lợi ích phát sinh trong quan hệ lao động.
  • Tranh chấp lao động phát sinh giữa doanh nghiệp sử dụng lao động với cá nhân hoặc tập thể lao động.

CÁC TRANH CHẤP LAO ĐỘNG PHỔ BIẾN

  • Tranh chấp về việc chấm dứt hợp đồng lao động;
  • Tranh chấp về việc xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động;
  • Mâu thuẫn về thời gian làm việc, nghỉ phép;
  • Tranh chấp lao động về việc chi trả tiền lương và các chế độ lao động (thai sản, ốm đau…);
  • Tranh chấp liên quan đến đình công.

DỊCH VỤ TƯ VẤN GIẢI QUYẾT CÁC VỤ TRANH CHẤP LAO ĐỘNG

  • Tư vấn, nhận định, đánh giá về tình trạng của tranh chấp lao động.
  • Đại diện thương lượng đàm phán để hòa giải các bên tranh chấp quan hệ lao động.
  • Cử Luật sư bảo vệ quyền lợi của khách hàng tại tòa án trong các vụ tranh chấp lao động.

Luatsu24H hỗ trợ pháp lý trực tiếp cho khách hàng qua số hotline 0936 77 97 99.