Tư vấn giải quyết tranh chấp HỢP ĐỒNG

luật sư tư vấn tranh chấp hợp đồng

Tư vấn giải quyết tranh chấp HỢP ĐỒNG

Tranh chấp hợp đồng là những bất đồng phát sinh giữa các bên giao kết trong quá trình thực hiện hợp đồng do việc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng.

PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Luatsu24H đã hỗ trợ khách hàng giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh doanh, thương mại thông qua các biện pháp:

  • Thương lượng đàm phán với bên tranh chấp.
  • Trung gian hòa giải giữa các bên tranh chấp.
  • Tranh tụng tại Tòa án hoặc Trọng tài.

DỊCH VỤ LUẬT SƯ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

  • Phân tích, nhận định, đánh giá tình trạng pháp lý của khách hàng trong vụ việc.
  • Tư vấn và hướng dẫn khách hàng thu thập tài liệu chứng cứ.
  • Lập các phương án giải quyết tranh chấp.
  • Đại diện hoặc hỗ trợ đàm phán để sửa đổi, chấm dứt, thanh lý hợp đồng.
  • Cử luật sư ham gia tranh tụng bảo vệ quyền lợi hợp pháp của khách hàng trước tòa án, trọng tài.

LĨNH VỰC & KINH NGHIỆM TƯ VẤN TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

Kinh nghiệm và kỹ năng là các yếu tố quyết định đến thành công trong các vụ việc mà chúng tôi tham gia, cụ thể:

Luatsu24H hỗ trợ pháp lý trực tiếp cho khách hàng qua số hotline 0936 77 97 99.