Tư vấn đầu tư ra nước ngoài

tu-van-dau-tu-ra-nuoc-ngoai-lawpro

Tư vấn đầu tư ra nước ngoài

Bên cạnh dịch vụ tư vấn hỗ trợ hoạt động đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam, Luatsu24H còn cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư ra nước ngoài lần đầu cho các tổ chức, cá nhân.

ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ 

Để được cấp phép, nhà đầu tư cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có dự án đầu tư trực tiếp ra nước ngoài.
 • Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam.
 • Tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng vốn nhà nước (nếu có).
 • Được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp phép.

DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

 • Tư vấn các điều kiện, hình thức, thủ tục đầu tư ra nước ngoài.
 • Tư vấn soạn thảo hợp đồng hợp tác đầu tư theo từng dự án.
 • Soạn thảo hồ sơ xin cấp phép lần đầu và điều chỉnh giấy phép.
 • Hỗ trợ dịch thuật, công chứng, chứng thực các tài liệu theo yêu cầu.
 • Hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư chuẩn bị tài liệu trong hồ sơ đệ trình cơ quan cấp phép (các thủ tục ngân hàng, thuế….).
 • Nộp hồ sơ xin cấp giấy phép đầu tư và theo dõi tiến trình xử lý hồ sơ đã nộp.
 • Hỗ trợ giải trình nội dung hồ sơ cấp phép đầu tư với các cơ quan thẩm quyền.
 • Thay mặt nhà đầu tư nhận giấy phép đầu tư.
 • Hỗ trợ thủ tục pháp lý liên quan đến đăng ký tài khoản, cấp phép chuyển tiền ra nước ngoài.
 • Hỗ trợ nhà đầu tư các thủ tục báo cáo đầu tư, chuyển lợi nhuận về Việt Nam.
 • Hỗ trợ thủ tục gia hạn giấy phép đầu tư, điều chỉnh thời hạn chuyển vốn đầu tư.

THỜI GIAN CẤP PHÉP

 • Soạn thảo hồ sơ: 03 ngày kể từ ngày nhận đủ thông tin và tài liệu;
 • Thời gian dự kiến cấp giấy phép: trong vòng 20 ngày với dự án đăng ký.

Đối với dự án thẩm tra đầu tư thì thời hạn phụ thuộc vào nội dung hồ sơ thẩm tra.

Luatsu24H hỗ trợ pháp lý trực tiếp cho khách hàng qua số hotline 0936 77 97 99.