Luật sư Thái Trung Kiên

IMG_9997-Copy

Luật sư Thái Trung Kiên

Luật sư Thái Trung Kiên

Đoàn Luật sư TP. HCM

Thành viên

Phó Giám đốc Công ty – Trưởng Chi nhánh tại TP.HCM

HỌC VẤN

Tiến sĩ Luật học (Cộng hòa Pháp)

NGÔN NGỮ

Anh – Pháp – Việt

CHUYÊN MÔN

Đầu tư & Dự án

Lao động & Quản trị rủi ro

Luật sư tranh tụng

KINH NGHIỆM NGHỀ NGHIỆP

Luật sư Kiên tốt nghiệp Tiến sĩ Luật học tại Đại học Jean Moulin Lyon 3 (Pháp), sau khi bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ đạt hạng cao nhất trong hệ thống đào tạo Tiến sĩ tại Pháp.Trước khi trở thành Luật sư Thành viên của LAWPRO, Luật sư Kiên đã có gần 10 năm làm việc tại Tòa án nhân dân tối cao và luật sư cho một hãng luật danh tiếng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Luật sư Thái Trung Kiên đã tham gia tư vấn luật cho các nhà đầu tư trong quá trình thành lập, quản trị, tái cấu trúc doanh nghiệp; tư vấn và tham gia đàm phán các hợp đồng thương mại quốc tế; tư vấn và tham gia giải quyết tranh chấp giữa các doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh; tham gia tố tụng với tư cách là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, người bào chữa.

MỘT SỐ VỤ VIỆC TIÊU BIỂU

  • Xây dựng: Tư vấn cho nhiều chủ đầu tư và nhà thầu trong việc đàm phán, ký kết và thực hiện các hợp đồng xây dựng công trình lớn về hạ tầng, công nghiệp, dân dụng.
  • Bất động sản: Tư vấn pháp lý cho nhiều doanh nghiệp phát triển bất động sản như nhà ở, trung tâm thương mại, khu du lịch tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.
  • Ngân hàng: Tư vấn pháp lý cho nhiều doanh nghiệp ký kết, thực hiện, giải quyết tranh chấp liên quan đến hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp, chứng thư bảo lãnh, v.v.
  • Quản trị doanh nghiệp: Tư vấn, hỗ trợ xây dựng điều lệ, quy chế quản trị nội bộ, quản trị rủi ro cho nhiều doanh nghiệp trong ngành điện, dệt may, xây dựng, thương mại, logistics.
  • Giải quyết tranh chấp: Tư vấn, hỗ trợ nhiều doanh nghiệp giải quyết tranh chấp về thu hồi nợ, tranh chấp hợp đồng xây dựng, tranh chấp về hợp đồng lao động; tư vấn, hỗ trợ nhiều khách hàng cá nhân giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán nhà, tranh chấp quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà; tranh chấp về hôn nhân và gia đình; v.v.