Hợp đồng phân phối, mua bán hàng hóa

labor-contract

Hợp đồng phân phối, mua bán hàng hóa

Hợp đồng phân phối, mua bán hàng hóa là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó quy định một bên có nghĩa vụ giao hàng và một bên có nghĩa vụ nhận hàng.

CÁC NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA HỢP ĐỒNG PHÂN PHỐI, MUA BÁN HÀNG HÓA

 • Đối tượng của hợp đồng;
 • Giá cả hàng hóa và cách thức, thời điểm thanh toán;
 • Địa điểm giao hàng;
 • Thời gian giao hàng: thời điểm cụ thể, thời hạn xác định;
 • Trách nhiệm bảo hành đối với một số loại hàng hóa;
 • Bảo đảm quyền sở hữu của bên bán đối với hàng hóa;
 • Chế tài đối với vi phạm hợp đồng;
 • Thỏa thuận về cơ quan giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng;
 • Thỏa thuận về thời điểm hợp đồng có hiệu lực và thời điểm thực hiện hợp đồng;
 • Các thỏa thuận về quyền và nghĩa vụ khác.

Đối với các hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế cần thoả thuận rõ về việc lựa chọn nguồn điều chỉnh: Pháp luật quốc gia của bên nào; Điều ước quốc tế; Tập quán thương mại hay Thói quen thương mại.

CÁC RỦI RO PHÁP LÝ THƯỜNG GẶP TRONG HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI, MUA BÁN HÀNG HOÁ:

Khi soạn thảo hợp đồng mua bán hàng hóa, người soạn thảo cần lưu ý các điều khoản liên quan đến rủi ro thường gặp như sau:

 • Thời điểm chuyển quyền sở hữu hàng hoá và chuyển rủi ro.
 • Rủi ro về giao hàng & thanh toán.
 • Rủi ro từ vi phạm chất lượng hàng hoá, đặc biệt là khâu kiểm định trước và sau thông quan.
 • Các trường hợp bất khả kháng.
 • Rủi ro lựa chọn luật và cơ quan giải quyết tranh chấp.

DỊCH VỤ TƯ VẤN HỢP ĐỒNG PHÂN PHỐI, MUA BÁN HÀNG HOÁ CỦA LAWPRO

Ngoài việc đảm bảo tính hợp pháp khi giao kết, văn bản hợp đồng sẽ phải dự báo được các rủi ro, tình huống có thể xảy ra, các phương án xử lý rủi ro, cơ chế giải quyết tranh chấp nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi các bên. Dịch vụ tư vấn pháp lý về hợp đồng của LAWPRO bao gồm:

 • Tư vấn điều kiện pháp lý về nội dung giao dịch trong hợp đồng phân phối, mua bán hàng hoá;
 • Tư vấn soạn thảo hoặc rà soát dự thảo hợp đồng phân phối, mua bán hàng hóa;
 • Hỗ trợ khách hàng tham gia đàm phán, ký kết, sửa đổi hoặc chấm dứt hợp đồng phân phối, mua bán hàng hoá;
 • Hỗ trợ giám sát quá trình thực thi hợp đồng phân phối, mua bán hàng hóa của khách hàng.
 • Đại diện giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế về mua bán hàng hóa.

Luatsu24H hỗ trợ pháp lý trực tiếp cho khách hàng qua số hotline 0936 77 97 99.