Dịch vụ thành lập công ty nước ngoài tại Việt Nam

dau-tu-nuoc-ngoai-lawpro

Dịch vụ thành lập công ty nước ngoài tại Việt Nam

Dịch vụ tư vấn thành lập công ty liên doanh và công ty có 100% vốn đầu tư nước ngoài của Luatsu24H hướng đến các khách hàng sau:

 • nhà đầu tư trong nước mong muốn liên doanh với nhà đầu tư nước ngoài hoặc/và công ty có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam.
 • nhà đầu tư nước ngoài mong muốn đầu tư vào Việt Nam.
 • công ty có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam muốn triển khai dự án mới.

DỊCH VỤ TƯ VẤN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

 • Tư vấn thủ tục đăng ký dự án đầu tư và đăng ký thành lập doanh nghiệp gắn với dự án đầu tư.
 • Hướng dẫn lựa chọn hình thức tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp FDI.
 • Tư vấn về tỷ lệ, phương thức góp vốn, chia lợi nhuận và xử lý các nghĩa vụ phát sinh.
 • Tư vấn về ưu đãi đầu tư theo lĩnh vực, địa bàn (ưu đãi về thuế, đất đai, lao động).
 • Hướng dẫn lựa chọn địa điểm dự án (đối với dự án sản xuất trong khu công nghiệp);
 • Tư vấn soạn thảo hợp đồng thuê đất, thuê văn phòng và tham gia đàm phán ký kết.
 • Soạn thảo điều lệ doanh nghiệp, hợp đồng liên doanh;
 • Đại diện tham gia đàm phán thương lượng ký kết thỏa thuận giữa các nhà đầu tư.

DỊCH VỤ HỖ TRỢ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ VÀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

 • Hướng dẫn nhà đầu tư chuẩn bị tài liệu trong hồ sơ pháp lý, tài chính.
 • Hỗ trợ dịch thuật, công chứng, chứng thực, hợp pháp hóa lãnh sự các tài liệu trong hồ sơ đầu tư.
 • Thực hiện thủ tục xin chấp thuận chủ trương đầu tư (đối với dự án có sử dụng đất).
 • Hỗ trợ nhà đầu tư xin chấp thuận phương án phòng cháy chữa cháy, môi trường, công nghệ.
 • Soạn thảo hồ sơ đăng ký cấp giấy phép đầu tư và đăng ký doanh nghiệp.
 • Nộp hồ sơ xin cấp phép đầu tư và thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài; Theo dõi tiến trình xử lý và giải trình, bảo vệ hồ sơ.
 • Nhận giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp.
 • Đăng ký con dấu pháp nhân cho doanh nghiệp mới thành lập.
 • Hỗ trợ thủ tục đăng ký tài khoản góp vốn, chuyển vốn đầu tư vào Việt Nam.
 • Tư vấn và hỗ trợ thủ tục cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ, cho thuê máy móc thiết bị.

THỜI HẠN & THỦ TỤC

 • Soạn thảo hồ sơ: 03 – 10 ngày kể từ ngày nhận đủ thông tin và tài liệu;
 • Thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư: 20 ngày đối với dự án đầu tư thuộc diện đăng ký.

Đối với dự án thuộc diện thẩm tra đầu tư thì thời hạn là 30 ngày làm việc.

Đối với các dự án đầu tư gần khu vực biên giới, thời hạn thẩm định sẽ kéo dài hơn.

 • Thời hạn đăng ký mở công ty: 05 ngày làm việc.

Luatsu24H hỗ trợ pháp lý trực tiếp cho khách hàng qua số hotline 0936 77 97 99.