Hợp đồng ĐẠI LÝ mua bán hàng hóa

Hợp đồng ĐẠI LÝ mua bán hàng hóa

Hợp đồng đại lý là sự thỏa thuận của các bên, theo đó bên giao đại lý và bên đại lý thỏa thuận việc bên đại lý nhân danh chính mình mua, bán hàng hóa cho bên đại lý hoặc cung ứng dịch vụ của bên giao đại lý cho khách hàng để hưởng thù lao.

CHỦ THỂ QUAN HỆ ĐẠI LÝ MUA BÁN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ

 • Bên giao đại lý là thương nhân giao hàng hóa cho đại lý bán hoặc giao tiền mua hàng cho đại lý mua hoặc là thương nhân ủy quyền thực hiện dịch vụ cho đại lý cung ứng dịch vụ.
 • Bên đại lý là thương nhân nhận hàng hóa để làm đại lý bán, nhận tiền mua hàng để làm đại lý mua hoặc là bên nhận ủy quyền cung ứng dịch vụ

HÌNH THỨC QUAN HỆ ĐẠI LÝ

 • Đại lý bao tiêu: bên đại lý thực hiện mua, bán trọn vẹn một khối lượng hàng hóa hoặc cung ứng một dịch vụ cho bên giao đại lý.
 • Đại lý độc quyền: trong một khu vực địa lý, bên giao đại lý chỉ giao cho một đại lý mua, bán một hoặc một số mặt hàng hoặc một hoặc một số dịch vụ nhất định.
 • Tổng đại lý mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ: bên đại lý tổ chức một hệ thống đại lý trực thuộc để thực hiện việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ cho bên giao đại lý.

Tổng đại lý đại diện cho hệ thống đại lý trực thuộc. Các đại lý trực thuộc hoạt động dưới sự quản lý của tổng đại lý và với danh nghĩa của tổng đại lý.

NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ

 • Thông tin của các bên giao kết hợp đồng;
 • Sản phẩm (tiêu chuẩn hàng hóa, chất lượng, số lượng, đóng gói);
 • Giá Sản phẩm: mức thù lao mà bên đại lý được hưởng;
 • Quyền, nghĩa vụ của các bên giao kết hợp đồng;
 • Thời gian, phương thức giao hàng, nhận hàng;
 • Các chính sách hỗ trợ, bảo hành (nếu có);
 • Phương thức thanh toán; giải quyết trường hợp chậm thanh toán;
 • Khiếu nại và thủ tục giải quyết khiếu nại;
 • Bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm;
 • Thời hạn có hiệu lực của hợp đồng; các trường hợp chấm dứt hợp đồng;
 • Luật áp dụng và cơ quan giải quyết tranh chấp.

DỊCH VỤ TƯ VẤN HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ MUA BÁN HÀNG HÓA

 • Tư vấn các hình thức hợp đồng đại lý phân phối hàng hóa;
 • Xây dựng chính sách bán hàng đối với đại lý;
 • Soạn thảo hợp đồng đại lý theo hình thức lựa chọn giữa các bên;
 • Hỗ trợ tham gia đàm phán ký kết, sửa đổi, chấm dứt hợp đồng đại lý hàng hóa;
 • Hỗ trợ xin cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ (đối với hoạt động đại lý bán lẻ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài);
 • Đại diện giải quyết tranh chấp hợp đồng đại lý, phân phối hàng hóa;

Luatsu24H hỗ trợ pháp lý trực tiếp cho khách hàng qua số hotline 0936 77 97 99.