Tìm kiếm từ khóa


Tư vấn GIẢM VỐN điều lệ

TẠI SẢO PHẢI GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ?

Có nhiều lý do khiến doanh nghiệp phải giảm vốn điều lệ nhưng doanh nghiệp chỉ được thực hiện giảm vốn trong các điều kiện và trường hợp pháp luật cho phép.

Có một phương án tư vấn pháp lý đầy đủ sẽ giúp doanh nghiệp giảm thiểu các rủi ro pháp lý, tài chính và các tranh chấp nội bộ cổ đông, thành viên có thể phát sinh.

ĐIỀU KIỆN GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ
 • Doanh nghiệp đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp;
 • Bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ sau khi đã hoàn trả cho thành viên (đối với công ty TNHH);
 • Phải đăng ký thay đổi trong thời hạn luật định;
CÁC TRƯỜNG HỢP GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ

Hiện nay Luật doanh nghiệp cho pháp áp dụng một trong các phương án giảm vốn điều lệ như sau:

 • giảm vốn do thành viên/cổ đông không góp đủ vốn trong thời hạn cam kết;
 • hoàn trả một phần vốn cho thành viên (công ty TNHH) hXem bài viếtoặc cổ đông (công ty CP);
 • chia hoặc tách doanh nghiệp;
 • mua lại cổ phần đã phát hành và hủy cổ phiếu quỹ (công ty CP) hoặc mua lại phần vốn góp của thành viên công ty TNHH;
DỊCH VỤ TƯ VẤN GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ

Luatsu24H tư vấn pháp lý doanh nghiệp liên quan đến việc giảm vốn điều lệ, gồm:

 • Lập phương án giảm vốn điều lệ, trong đó có các phương án tài chính, nhân sự;
 • Thuyết minh lợi ích của từng phương án để doanh nghiệp quyết định;
 • Thực hiện soát xét pháp lý cho doanh nghiệp trước giảm vốn;
 • Lập các thỏa thuận cổ đông liên quan;
 • Soạn thảo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp khi giảm vốn theo phương án đã lựa chọn;
 • Thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ tại Phòng ĐKKD.

Tin cùng chuyên mục

Tư vấn SÁP NHẬP doanh nghiệp

Một hoặc một số Công ty cùng loại (Công ty bị sáp nhập) có thể...

Email Tư vấn

thông tin địa chỉ

 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà IC, số 82, Phố Duy Tân, Q. Cầu Giấy

Hotline: (+84) 936 77 97 99

Email:  hanoi@lawpro.vn

0936779799