Tìm kiếm từ khóa


Tư vấn CHIA, TÁCH doanh nghiệp

Chia tách doanh nghiệp là việc công ty chia hoặc tách thành một số công ty cùng loại theo quyết định của các thành viên công ty để thành lập ra pháp nhân mới.

Điểm khác nhau cơ bản giữa hai hình thức này là công ty bị chia không còn tiếp tục tồn tại sau khi tiến hành thủ tục chia công ty để thành lập hai pháp nhân mới.

Trong khi đó, nếu lựa chọn phương án tách doanh nghiệp thì công ty bị tách vẫn tiếp tục tồn tại, hoạt động độc lập với công ty được tách.

NGUYÊN NHÂN DOANH NGHIỆP BỊ CHIA TÁCH

DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LUẬT VỀ CHIA TÁCH DOANH NGHIỆP

Luatsu24H cung cấp cho khách hàng dịch vụ tư vấn pháp lý về chia tách doanh nghiệp trọn gói, tiết kiệm chi phí và thời gian cho quý khách hàng, bao gồm:

  • Tư vấn, lập phương án chia tách công ty theo quy định pháp luật.

  • Tư vấn tổ chức họp ĐHĐCĐ/HĐTV thông qua chủ trương, phương án chia, tách công ty.

  • Tư vấn pháp lý liên quan đến phân chia tài sản, chuyển giao dự án đầu tư, quyền sử dụng đất.

  • Đề xuất phương án giải quyết các quyền, nghĩa vụ của các doanh nghiệp bị chia, tách.

  • Tham gia hòa giải, đàm phán giải quyết vướng mắc giữa các thành viên, cổ đông của doanh nghiệp liên quan.

  • Tổ chức thực hiện phương án chia, tách đã được thông qua (thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh, đầu tư, đất đai...).

Email Tư vấn

thông tin địa chỉ

 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà IC, số 82, Phố Duy Tân, Q. Cầu Giấy

Hotline: (+84) 936 77 97 99

Email:  hanoi@lawpro.vn

0936779799