Tư vấn giải quyết tranh chấp nội bộ CỔ ĐÔNG công ty

Giải quyết tranh chấp cổ đông nội bộ công ty

Tư vấn giải quyết tranh chấp nội bộ CỔ ĐÔNG công ty

Tranh chấp trong nội bộ công ty có thể hiểu là tranh chấp giữa công ty với các thành viên/cổ đông của công ty hoặc giữa các thành viên/cổ đông của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, tổ chức lại doanh nghiệp.

CÁC TRANH CHẤP CỔ ĐÔNG, THÀNH VIÊN PHỔ BIẾN

 • Tranh chấp về tài sản góp vốn như định giá tài sản hay không chuyển giao tài sản góp.
 • Tranh chấp từ việc chuyển nhượng, mua bán cổ phần, phần vốn góp và tính hợp pháp của các hợp đồng chuyển nhượng liên quan.
 • Tranh chấp về thẩm quyền thông qua các quyết định đầu tư, góp vốn.
 • Tranh chấp về việc bầu, bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức vụ quản lý trong công ty.
 • Tranh chấp về việc chi trả cổ tức, lợi ích kinh tế giữa cổ đông, thành viên và người quản lý.

 

NGUYÊN NHÂN PHÁT SINH TRANH CHẤP NỘI BỘ

 • Do thiếu công cụ quản trị điều hành.
 • Do sự thiếu hiểu biết pháp lý trong điều hành.
 • Do sự thiếu minh bạch trong quản trị.

Luật sư phụ trách: Luật sư Đỗ Quang Hưng

DỊCH VỤ TƯ VẤN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ CỔ ĐÔNG, THÀNH VIÊN CÔNG TY

 • Khám bệnh doanh nghiệp nhằm khoanh vùng rủi ro khi tranh chấp;
 • Lập phương án, kịch bản giải quyết tranh chấp cổ đông, thành viên;
 • Tư vấn và đại diện đàm phán giải quyết tranh chấp nội bộ giữa cổ đông, thành viên, doanh nghiệp;
 • Bảo vệ quyền và lợi ích cho khách hàng tại Tòa án hoặc Trọng tài;
 • Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh liên quan kết quả giải quyết tranh chấp nội bộ;

KINH NGHIỆM TIÊU BIỂU TRONG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ TẠI TÒA ÁN

 • Tranh chấp quyền quản lý điều hành, quyền góp vốn tại một doanh nghiệp ở Nam Định tại các phiên sơ thẩm, phúc thẩm.
 • Tranh chấp trong việc chuyển nhượng vốn, chia cổ tức tại công ty công nghệ ở Hà Nội.
 • Tranh chấp tại doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa ở Hà Nội liên quan đến sai phạm của HĐQT, Ban giám đốc.

Luatsu24H hỗ trợ pháp lý trực tiếp cho khách hàng qua số hotline 0936 77 97 99.