Tìm kiếm từ khóa


Tư vấn CHUYỂN ĐỔI hình thức doanh nghiệp

Tư vấn chuyển đổi doanh nghiệp là một trong các dịch vụ tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp bên cạnh các hình thức sáp nhập doanh nghiệp, hợp nhất công tychia, tách doanh nghiệp.

Quyết định lựa chọn chuyển đổi mô hình công ty doanh nghiệp đem lại nhiều lợi thế cho doanh nghiệp trong việc:

  • Tái cơ cấu vốn chủ sở hữu doanh nghiệp.

  • Tối ưu hóa chi phí quản trị, trong đó tối ưu hóa nghĩa vụ thuế.

  • Thuận lợi khi huy động vốn.

  • Bước đầu chuẩn bị cho việc niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.

CÁC HÌNH THỨC CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

  • Chuyển đổi từ doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH hai thành viên hoặc công ty TNHH một thành viên.

  • Chuyển đổi từ Công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên hoặc công ty cổ phần.

  • Chuyển đổi từ Công ty TNHH hai thành viên thành công ty TNHH một thành viên hoặc công ty cổ phần.

  • Chuyển đổi từ Công ty cổ phần thành công ty TNHH hai thành viên hoặc công ty TNHH một thành viên.

DỊCH VỤ CHUYỂN ĐỔI HÌNH THỨC CÔNG TY

Email Tư vấn

thông tin địa chỉ

 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà IC, số 82, Phố Duy Tân, Q. Cầu Giấy

Hotline: (+84) 936 77 97 99

Email:  hanoi@lawpro.vn

0936779799