Tư vấn lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Tư vấn mở chi nhánh

Tư vấn lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Chi nhánh và văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp. trong đó:

 • Chi nhánh có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền.
 • Văn phòng đại diện không có chức năng kinh doanh mà chỉ làm nhiệm vụ xúc tiến thương mại.

Doanh nghiệp có quyền đăng ký mở/thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài. Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều chi nhánh, văn phòng đại diện tại một địa phương theo địa giới hành chính.

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ MỞ CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

 • Tư vấn về điều kiện, trình tự thủ tục thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện cho doanh nghiệp.
 • Soạn thảo hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện.
 • Hỗ trợ thông báo thành lập văn phòng đại diện ở nước ngoài.
 • Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ đăng ký kinh doanh.
 • Đại diện cho khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh.
 • Thay mặt khách hàng hoàn thiện thủ tục đăng ký khắc dấu chi nhánh, văn phòng đại diện.
 • Hỗ trợ đăng ký tài khoản ngân hàng.
 • Hỗ trợ khách hàng chuẩn bị các điều kiện kinh doanh đối với chi nhánh.
 • Hỗ trợ các thủ tục thuê đất nếu chi nhánh gắn liền với dự án hoặc thuê văn phòng hoạt động.
 • Hỗ trợ thủ tục cấp giấy phép đầu tư cho chi nhánh gắn với dự án.

Luatsu24H hỗ trợ pháp lý trực tiếp cho khách hàng qua số hotline 0936 77 97 99.