Tư vấn SÁP NHẬP doanh nghiệp

mergers-acquisitions-ma-lawpro

Tư vấn SÁP NHẬP doanh nghiệp

Một số công ty (công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty khác (công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập.

Khác với hợp nhất doanh nghiệp là tạo ra một pháp nhân mới, việc sáp nhập công ty chỉ chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập. Công ty nhận sáp nhập tồn tại, kế thừa quyền và nghĩa vụ của công ty bị sáp nhập

DỊCH VỤ TƯ VẤN SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP

 • Tư vấn trình tự, thủ tục pháp lý sáp nhập công ty.
 • Lập phương án, lộ trình sáp nhập.
 • Rà soát các điều kiện pháp lý để thực hiện sáp nhập cho hai doanh nghiệp.
 • Lập phương án lao động cho hoạt động sáp nhập.
 • Tư vấn và lập phương án chuyển đổi cơ cấu sở hữu vốn, mô hình tổ chức sau sáp nhập doanh nghiệp.
 • Tư vấn phương án chuyển giao, tiếp nhận tài sản hữu hình, vô hình.
 • Lập kế hoạch giải quyết các khoản nợ của công ty bị sáp nhập.
 • Tư vấn về việc chuyển giao dự án đầu tư cho công ty nhận sáp nhập.
 • Tư vấn các nội dung pháp lý về thuế đối với tài sản khi thực hiện sáp nhập công ty.
 • Soạn thảo hợp đồng sáp nhập công ty và thực hiện đàm phán, ký kết.

QUY TRÌNH THỦ TỤC SÁP NHẬP

 • Chuẩn bị hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh của công ty nhận sáp nhập.
 • Tiến hành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, con dấu, chấm dứt hoạt động của công ty bị sáp nhập.
 • Hỗ trợ các thủ tục đầu tư, chuyển giao dự án đầu tư cho công ty bị sáp nhập.
 • Thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai, môi trường đối với dự án có sử dụng đất.

Luatsu24H hỗ trợ pháp lý trực tiếp cho khách hàng qua số hotline 0936 77 97 99.