Dịch vụ tư vấn THAY ĐỔI đăng ký kinh doanh

tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh

Dịch vụ tư vấn THAY ĐỔI đăng ký kinh doanh

Cùng với dịch vụ thành lập doanh nghiệp, Luatsu24H tư vấn và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung ĐKKD cho doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.

TƯ VẤN CÁC NỘI DUNG THAY ĐỔI

  • Tư vấn thay đổi tên doanh nghiệp và các vấn đề sở hữu trí tuệ liên quan.
  • Tư vấn thay đổi địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ giao dịch.
  • Tư vấn sửa đổi, bổ sung, rút ngành nghề kinh doanh và các điều kiện kinh doanh liên quan.
  • Tư vấn phương thức tăng/giảm vốn điều lệ công ty;
  • Tư vấn các phương thức huy động vốn.
  • Tư vấn thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và soạn thảo quy chế liên quan.
  • Tư vấn chuyển nhượng vốn trong doanh nghiệp và thay đổi thành viên, cổ đông.

QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

  • Nộp hồ sơ & theo dõi, kiểm tra tình trạng hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh đã nộp.
  • Thay mặt khách hàng nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sửa đổi VÀ các tài liệu xác thực nội dung thay đổi ĐKKD.
  • Công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp thay đổi.

Luatsu24H hỗ trợ pháp lý trực tiếp cho khách hàng qua số hotline 0936 77 97 99.