Tìm kiếm từ khóa


Tư vấn họp Đại hội cổ đông

KINH NGHIỆM TƯ VẤN TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Trong giai đoạn từ năm 2012 – 2018, Luatsu24H đã tham gia tư vấn trình tự thủ tục, hồ sơ tổ chức và hỗ trợ giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên cho một công ty niêm yết là chủ đầu tư của nhiều dự án bất động sản là khu đô thị tại Hà Nội.

  • Hỗ trợ pháp lý liên quan đến việc bầu, miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS.

  • Hỗ trợ pháp lý liên quan đến công tác tổ chức ĐHĐCĐ từ năm 2012.

Chúng tôi cũng tư vấn hỗ trợ tổ chức họp ĐHĐCĐ cổ đông bất thường dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Trong giai đoạn từ năm 2010-2012, Luatsu24H đã tư vấn độc lập, tham gia rà soát, đánh giá pháp lý cho một tổng công ty dầu khí nhà nước trong việc phê duyệt công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên cho gần 20 công ty con là các công ty đại chúng niêm yết trên sàn chứng khoán HNX và HOSE.

DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Chúng tôi hỗ trợ pháp lý trong công tác chuẩn bị họp Đại hội cổ đông, bao gồm:

  1. Tư vấn trình tự, thủ tục tổ chức họp hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

  2. Rà soát và hoàn thiện các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông;

Chúng tôi cũng cử luật sư hỗ trợ pháp lý tại cuộc họp Đại hội cổ đông, bao gồm:

  1. Hỗ trợ pháp lý trong việc kiểm tra tư cách tham gia của các cổ đông dự họp;

  2. Hỗ trợ pháp lý giải đáp các yêu cầu của cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

  3. Tư vấn về việc biểu quyết thông qua các nội dung thuộc chương trình họp.

  4. Hỗ trợ pháp lý giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh trong Đại hội.

Quý Khách hàng quan tâm đến việc đảm bảo pháp lý cho cuộc họp ĐHĐCĐ của doanh nghiệp của mình thì vui lòng liên hệ chúng tôi Luatsu24H qua số điện thoại Hotline 0936 77 97 99.

Email Tư vấn

thông tin địa chỉ

 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà IC, số 82, Phố Duy Tân, Q. Cầu Giấy

Hotline: (+84) 936 77 97 99

Email:  hanoi@lawpro.vn

0936779799