Tư vấn HỢP NHẤT doanh nghiệp

tư vấn hợp đồng

Tư vấn HỢP NHẤT doanh nghiệp

Hai hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị hợp nhất) có thể hợp nhất thành một công ty mới (sau đây gọi là công ty hợp nhất), đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty bị hợp nhất.

Luatsu24H cung cấp dịch vụ tư vấn hợp nhất công ty với các thủ tục đăng ký kinh doanh, đầu tư.

MỤC ĐÍCH HỢP NHẤT CÁC CÔNG TY LÀ GÌ?

 • Vì mục tiêu tăng cường sức mạnh cả về nhân sự, tài chính, vốn, tài sản, thị phần của các công ty tham gia quá trình hợp nhất.
 • Vì mục đích thâu tóm doanh nghiệp, triệt tiêu đối thủ cạnh tranh trong cùng ngành.
 • Vì mục đích tái cơ cấu các khoản mục đầu tư hoặc quản trị đối với các doanh nghiệp cùng tập đoàn.

DỊCH VỤ PHÁP LÝ VỀ HỢP NHẤT DOANH NGHIỆP

 • Tư vấn điều kiện hợp nhất theo quy định;
 • Lập phương án cho việc hợp nhất doanh nghiệp;
 • Hỗ trợ thủ tục họp nội bộ để thông qua nội dung hợp nhất;
 • Soạn thảo hợp đồng hợp nhất doanh nghiệp;
 • Lập phương án sử dụng lao động khi hợp nhất doanh nghiệp;
 • Tư vấn thời hạn, thủ tục và điều kiện chuyển đổi tài sản;
 • Tư vấn chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu khi hợp nhất;
 • Tư vấn xây dựng Điều lệ công ty mới và/hoặc các thỏa thuận cổ đông, thành viên theo yêu cầu;
 • Các nội dung tư vấn luật khác có liên quan đến hợp nhất doanh nghiệp.

QUY TRÌNH DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐĂNG KÝ HỢP NHẤT CÔNG TY

Luatsu24H thực hiện công việc theo sự ủy quyền của khách hàng tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để đăng ký kinh doanh hợp nhất công ty, thành lập doanh nghiệp mới sau khi hợp nhất theo yêu cầu.

 • Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký hợp nhất doanh nghiệp.
 • Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp.
 • Nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hợp nhất.
 • Tiến hành các thủ tục khắc dấu cho công ty được hợp nhất.
 • Thực hiện thủ tục đóng mã số thuế, giải thể hai doanh nghiệp được hợp nhất.

Luatsu24H hỗ trợ pháp lý trực tiếp cho khách hàng qua số hotline 0936 77 97 99.