Tư vấn pháp luật lao động

luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp lao động

Tư vấn pháp luật lao động

Luatsu24H tư vấn pháp luật trong lĩnh vực lao động, cung cấp giải pháp pháp lý hiệu quả, điều hòa lợi ích và giải quyết xung đột giữa doanh nghiệp và người lao động.

DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

 • Xây dựng các quy chế làm việc trong doanh nghiệp.
 • Tư vấn xây dựng bản mô tả công việc, nhiệm vụ của từng vị trí công việc.
 • Soạn thảo hợp đồng lao động, thỏa thuận bảo mật thông tin, thỏa thuận/cam kết không cạnh tranh giữa công ty và người lao động;
 • Tư vấn về điều kiện, trình tự thủ tục thành lập công đoàn và đăng ký lập công đoàn.
 • Đăng ký thang lương, bảng lương và việc chi trả chế độ phụ cấp, trợ cấp.
 • Tư vấn pháp lý về chế độ bảo hiểm xã hội và thuế thu nhập cá nhân.
 • Soạn thảo và hỗ trợ đăng ký nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể.
 • Tư vấn về thời gian làm việc, chế độ nghỉ phép dành cho người lao động.
 • Tư vấn về các chế độ lao động dành cho nữ giới.
 • Hỗ trợ pháp lý trong việc KHÁM BỆNH DOANH NGHIỆP như kiểm tra, giám sát tuân thủ nghĩa vụ của doanh nghiệp trong lĩnh vực lao động (điều kiện làm việc, an toàn, vệ sinh, thai sản, tiền lương, bảo hiểm).
 • Tư vấn, đại diện tham gia xử lý kỷ luật lao động, chấm dứt hợp đồng lao động.
 • Hỗ trợ thực hiện các thủ tục pháp lý xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài, visa, thẻ tạm trú.
 • Tư vấn, đại diện giải quyết tranh chấp hợp đồng lao động.

Luatsu24H hỗ trợ pháp lý trực tiếp cho khách hàng qua số hotline 0936 77 97 99.