Tư vấn xây dựng QUY CHẾ, soạn thảo QUY TRÌNH quản lý nội bộ

tu-van-xay-dung-quy-trinh

Tư vấn xây dựng QUY CHẾ, soạn thảo QUY TRÌNH quản lý nội bộ

Bên cạnh hỗ trợ pháp lý trong việc thành lập doanh nghiệpLuatsu24H còn cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng quy trình, quy chế quản lý nội bộ công ty, giúp cho lãnh đạo doanh nghiệp điều hành doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh hiệu quả, phòng ngừa và hạn chế rủi ro, tiết kiệm thời gian, chi phí quản trị, điều hành.

MỤC ĐÍCH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUẢN LÝ NỘI BỘ

Việc xây dựng quy trình, quy chế sẽ giúp doanh nghiệp và chủ doanh nghiệp:

 • quản lý doanh nghiệp hiệu quả, minh bạch.
 • giúp chủ doanh nghiệp nắm vững hệ thống quản lý.
 • quản trị rủi ro pháp lý.
 • tiết kiệm thời gian, chi phí điều hành.

MỘT SỐ QUY TRÌNH, QUY CHẾ NÊN ƯU TIÊN XÂY DỰNG

Doanh nghiệp, người quản lý doanh nghiệp có thể lựa chọn xây dựng các văn bản quản lý nội bộ cốt lõi sau đây tùy theo mô hình tổ chức doanh nghiệp:

 • Về tổ chức, hoạt động, phân công nhiệm vụ của Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát.
 • Về chi trả tiền lương, thưởng.
 • Quản lý hoạt động đầu tư, góp vốn vào các dự án.
 • Quy chế đầu tư, góp vốn vào doanh nghiệp khác.
 • Quản lý việc ký kết và thực hiện hợp đồng.
 • Về hoạt động mua sắm và quản lý tài sản.
 • Về quản lý tài chính, tiền mặt, quỹ, thu hồi công nợ của doanh nghiệp.
 • Quy chế về chức năng, nhiệm vụ của chi nhánh, phòng/ban trực thuộc.
 • Về tuyển dụng và quản lý nhân sự.

QUY TRÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯ VẤN QUY TRÌNH QUY CHẾ

 • Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu công việc và tài liệu.
 • Bước 2: Tra soát pháp lý hệ thống quản trị (khám bệnh doanh nghiệp) làm cơ sở đề xuất xác định phạm vi công việc.
 • Bước 3: Ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý.
 • Bước 4: Thu thập thông tin, thống nhất phương án và kế hoạch thực hiện với doanh nghiệp.
 • Bước 5: Dự thảo xây dựng các quy chế mới và/hoặc sửa đổi các quy chế đang áp dụng.
 • Bước 6: Thống nhất các nội dung dự thảo với khách hàng.
 • Bước 7: Hoàn thiện dự thảo để phê duyệt, ban hành quy chế, quy trình.
 • Bước 8: Phê duyệt biểu mẫu nội bộ.

Luatsu24H hỗ trợ pháp lý trực tiếp cho khách hàng qua số hotline 0936 77 97 99.