Tìm kiếm từ khóa


Tư vấn giải quyết tranh chấp LAO ĐỘNG

Theo Bộ luật lao động thì "Tranh chấp lao động là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ và lợi ích phát sinh giữa các bên trong quan hệ lao động".

Như vậy, có 02 dấu hiệu được xem là tranh chấp lao động:

 • Đối tượng của tranh chấp lao động là các quyền, nghĩa vụ và lợi ích phát sinh trong quan hệ lao động, nghĩa là trên cơ sở của hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể. Tranh chấp không liên quan đến các quyền, nghĩa vụ và lợi ích phát sinh từ quan hệ lao động thì không phải là tranh chấp lao động.

 • Tranh chấp lao động phát sinh giữa doanh nghiệp sử dụng lao động với cá nhân hoặc tập thể lao động.

Luật sư phụ trách: Luật sư Đỗ Quang Hưng

CÁC TRANH CHẤP LAO ĐỘNG PHỔ BIẾN THƯỜNG GẶP

 • Tranh chấp về việc chấm dứt hợp đồng lao động;

 • Tranh chấp về việc xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động;

 • Tranh chấp về thời gian làm việc, nghỉ phép;

 • Tranh chấp lao động về việc chi trả tiền lương và các chế độ lao động (thai sản, ốm đau...);

 • Tranh chấp liên quan đến đình công.

DỊCH VỤ TƯ VẤN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG

 • Tư vấn, nhận định, đánh giá về tình trạng của tranh chấp lao động.

 • Đại diện thương lượng đàm phán để hòa giải các bên tranh chấp quan hệ lao động.

 • Đại diện làm việc với các cơ quan hòa giải lao động, tòa án để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng theo ủy quyền.

 • Tham gia bảo vệ quyền lợi của khách hàng tại tòa án trong các vụ tranh chấp lao động.

Email Tư vấn

thông tin địa chỉ

 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà IC, số 82, Phố Duy Tân, Q. Cầu Giấy

Hotline: (+84) 936 77 97 99

Email:  hanoi@lawpro.vn

0936779799