Tranh chấp Hợp đồng tín dụng với ngân hàng

contract-02

Tranh chấp Hợp đồng tín dụng với ngân hàng

Hợp đồng tín dụng là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa tổ chức tín dụng (bên cho vay) với khách hàng là tổ chức, cá nhân (bên vay) nhằm xác lập quyền và nghĩa vụ nhất định giữa các bên theo quy định của pháp luật, theo đó bên cho vay chuyển giao một khoản tiền tệ cho bên vay sử dụng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác định trong một thời hạn nhất định theo thoả thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi.

NGUYÊN NHÂN TRANH CHẤP TÍN DỤNG

  • Ngân hàng vi phạm nghĩa vụ giải ngân;
  • Bên vay vi phạm nghĩa vụ trả nợ;
  • Tranh chấp về lãi suất trong hợp đồng tín dụng (bao gồm lãi trong hạn, lãi quá hạn, lãi chậm trả và phạt);
  • Ngân hàng vi phạm khi áp dụng biện pháp thu hồi nợ, xử lý tài sản bảo đảm;

DỊCH VỤ LUẬT SƯ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

  • Tư vấn pháp lý, đánh giá nhận định về tình trạng pháp lý vụ việc tranh chấp hợp đồng tín dụng;
  • Hỗ trợ thu thập chứng cứ, hỗ trợ kiện toàn hồ sơ khởi kiện;
  • Tư vấn về trình tự thủ tục giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng;
  • Hỗ trợ, đại diện khách hàng tham gia đàm phán, thương lượng, hòa giải với tổ chức tín dụng;
  • Hỗ trợ soạn thảo các văn bản trong quá trình đàm phán, chấm dứt vụ việc tranh chấp;
  • Cử luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng trong các giai đoạn tố tụng tòa án, trọng tài.

Luatsu24H hỗ trợ pháp lý trực tiếp cho khách hàng qua số hotline 0936 77 97 99.