Giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng

epc-construction-contracts

Giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng

Hợp đồng xây dựng là thỏa thuận bằng văn bản giữa bên giao thầu và bên nhận thầu để thực hiện một phần hay toàn bộ công việc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Khi một trong các bên vi phạm nội dung cam kết tại hợp đồng xây dựng dẫn đến những mâu thuẫn, bất đồng về quyền lợi và nghĩa vụ của bên còn lại được coi là tranh chấp hợp đồng xây dựng.

CÁC TRANH CHẤP XÂY DỰNG PHỔ BIẾN

 • vi phạm tiến độ thanh toán và chi phí theo hợp đồng;
 • điều chỉnh phạm vi công việc;
 • vi phạm tiến độ thi công;
 • vi phạm chất lượng công trình;
 • đơn phương chấm dứt hợp đồng.

TẠI SAO CÁC BÊN LUÔN GẶP BẤT LỢI TRONG CÁC TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG?

Nguyên nhân nhà thầu thường thua trong các vụ kiện với chủ đầu tư bởi:

 • Không trang bị đủ chứng cứ trong quá trình thực hiện công việc, dẫn đến không giải trình được cho chủ đầu tư;
 • Hợp đồng xây dựng được soạn thảo sơ sài và không tuân thủ trong quá trình thực hiện.

CÁC PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

 • Tự thương lượng: Các bên hợp đồng có trách nhiệm tự thương lượng giải quyết tranh chấp.
 • Hòa giải: được thực hiện bởi cơ quan, tổ chức hoạt một số chuyên gia.

Cơ chế giải quyết đàm phán, hòa giải này thường  được thỏa thuận trong các hợp đồng xây dựng của FIDIC.

 • Trọng tài: được lựa chọn bởi sự công tâm khách quan, nhanh gọn, phù hợp với tính chất của hoạt động xây dựng, hạn chế tối đa thiệt hại về thời gian, chi phí cho chủ đầu tư lẫn nhà thầu.
 • Tòa án: phù hợp nếu các bên tranh chấp là Việt Nam.

DỊCH VỤ PHÁP LÝ HỖ TRỢ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

 • Tư vấn pháp lý, đánh giá nhận định về tình trạng vụ việc;
 • Hỗ trợ pháp lý, tư vấn thu thập chứng cứ, hỗ trợ kiện toàn hồ sơ khởi kiện;
 • Tư vấn về trình tự thủ tục giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng;
 • Hỗ trợ, đại diện khách hàng tham gia đàm phán, thương lượng, hòa giải với chủ đầu tư, nhà thầu;
 • Hỗ trợ soạn thảo các văn bản trong quá trình đàm phán, chấm dứt vụ việc tranh chấp;
 • Cử luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng trong các giai đoạn tố tụng tòa án, trọng tài.

Luatsu24H hỗ trợ pháp lý trực tiếp cho khách hàng qua số hotline 0936 77 97 99.