Tranh chấp hợp đồng thuê nhà, văn phòng

Tranh chấp hợp đồng thuê nhà, văn phòng

Hợp đồng thuê nhà, văn phòng là một dạng cụ thể của hợp đồng thuê tài sản, theo đó bên cho thuê có nghĩa vụ giao tài sản thuê cho bên thuê, bên thuê có nghĩa vụ trả tiền theo thỏa thuận và theo quy định của pháp luật cho bên cho thuê.

HỢP ĐỒNG THUÊ, CHO THUÊ PHẢI LẬP THÀNH VĂN BẢN

Đây là bằng chứng quan trọng bởi trong trường hợp tranh chấp, thỏa thuận tại hợp đồng đóng vai trò chủ yếu giải quyết những tranh chấp này.

CÁC TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ, THUÊ VĂN PHÒNG PHỔ BIẾN

 • Đơn phương chấm dứt hợp đồng.
 • Tranh chấp về việc vi phạm nghĩa vụ thanh toán hay giá thuê.
 • Do bên thuê sử dụng nhà cho thuê không đúng mục đích.
 • Tranh chấp về việc không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của bên cho thuê, người đi thuê.

NGUYÊN NHÂN PHÁT SINH CÁC TRANH CHẤP

 • Nguyên nhân chủ quan: ý chí các bên hoặc quyền, nghĩa vụ các bên trong hợp đồng chưa rõ ràng.

Xem thêm tư vấn hợp đồng cho thuê nhà.

 • Nguyên nhân khách quan: sự thay đổi pháp luật, các sự kiện bất khả kháng.

DỊCH VỤ LUẬT SƯ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 

Công ty Luật LAWPRO hỗ trợ khách hàng giải quyết tranh chấp hợp đồng thuê nhà ở, thuê văn phòng, thuê mặt bằng để kinh doanh cho khách thông qua các dịch vụ sau:

Dịch vụ tư vấn pháp lý về tranh chấp hợp đồng thuê nhà ở, thuê văn phòng, thuê mặt bằng để kinh doanh gồm:

 • Nhận định tình trạng, đánh giá điểm mạnh và điểm yếu trong hợp đồng của các bên tranh chấp.
 • Hướng dẫn thu thập các chứng cứ và kiện toàn hồ sơ vụ việc.
 • Lập phương án đàm phán hòa giải, giải quyết tranh chấp hợp đồng thuê nhà ở, thuê văn phòng, mặt bằng.

Dịch vụ đại diện thương lượng đàm phán, trung gian hòa giải và tham gia tố tụng

 • Đại diện đàm phán, hòa giải cho các bên tranh chấp ngoài tố tụng.
 • Hướng dẫn thân chủ tiến hành thu thập chứng cứ, tài liệu.
 • Tư vấn, kiểm tra đánh giá chứng cứ, tài liệu để đệ trình cho cơ quan xét xử.
 • Đại diện khởi kiện tranh chấp tại Tòa án;
 • Cử Luật sư bảo vệ quyền lợi hoặc cử người đại diện theo ủy quyền hỗ trợ các phiên xét xử của tòa án.

Luatsu24H hỗ trợ pháp lý trực tiếp cho khách hàng qua số hotline 0936 77 97 99.