Tìm kiếm từ khóa


Tranh chấp hợp đồng thuê nhà, văn phòng

Hợp đồng thuê nhà, văn phòng là một dạng cụ thể của hợp đồng thuê tài sản, đó là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa bên cho thuê và bên thuê. Bên cho thuê có nghĩa vụ giao tài sản thuê cho bên thuê, bên thuê có nghĩa vụ trả tiền theo thỏa thuận và theo quy định của pháp luật cho bên cho thuê.

Đối tượng của hợp đồng này là diện tích nhà, văn phòng của bên cho thuê giao quyền sử dụng cho bên thuê và từ đó phát sinh quyền, nghĩa vụ dân sự của hai bên.

MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC GIAO KẾT HỢP ĐỒNG THUÊ, CHO THUÊ NHÀ, VĂN PHÒNG

Giao dịch thuê, cho thuê nhà, văn phòng được xác lập bằng hình thức ký kết hợp đồng. Đây là bằng chứng quan trọng bởi trong trường hợp tranh chấp, thỏa thuận tại hợp đồng đóng vai trò chủ yếu giải quyết những tranh chấp này.

CÁC TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ, THUÊ VĂN PHÒNG PHỔ BIẾN

 • Tranh chấp phát sinh từ việc một bên ý đơn phương chấm dứt hợp đồng trái thỏa thuận.

 • Tranh chấp về việc vi phạm nghĩa vụ thanh toán hay giá thuê.

 • Tranh chấp về việc sử dụng nhà cho thuê không đúng mục đích.

 • Tranh chấp về việc không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của bên cho thuê, người đi thuê.

NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

 • Nguyên nhân chủ quan từ nội dung hợp đồng chưa quy định rõ ràng về nội dung tranh chấp. Xem thêm tư vấn hợp đồng cho thuê nhà.

 • Nguyên nhân khách quan như sự thay đổi pháp luật, các sự kiện bất khả kháng do thiên tai dịch bệnh dẫn nhà mà các bên chưa dự liệu trước trong hợp đồng.

PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG THUÊ, CHO THUÊ

LAWPRO hỗ trợ khách hàng giải quyết tranh chấp hợp đồng thuê nhà ở, thuê văn phòng, thuê mặt bằng để kinh doanh cho khách thông qua các biện pháp sau:

 1. Dịch vụ tư vấn pháp lý về tranh chấp hợp đồng thuê nhà ở, thuê văn phòng, thuê mặt bằng để kinh doanh gồm:
 • Nhận định tình trạng, đánh giá điểm mạnh và điểm yếu trong hợp đồng của các bên tranh chấp.

 • Hướng dẫn thu thập các chứng cứ và kiện toàn hồ sơ vụ việc; đưa ra những phương án cụ thể tối ưu cho khách hàng trong quá trình đàm phán, hòa giải (nếu có).

 • Lập phương án giải quyết tranh chấp hợp đồng thuê nhà ở, thuê văn phòng, thuê mặt bằng để kinh doanh.

 1. Dịch vụ đại diện thương lượng đàm phán, trung gian hòa giải và tham gia tố tụng
 • Đại diện đàm phán, hòa giải cho các bên tranh chấp ngoài tố tụng.

 • Đại diện theo ủy quyền tham gia tố tụng tòa án.

 • Tiến hành điều tra thu thập chứng cứ, tài liệu, kiểm tra đánh giá chứng cứ, tài liệu để trình trước Tòa.

 • Kiến nghị các cơ quan tiến hành tố tụng liên quan khi ban hành những quyết định không đúng thủ tục, trình tự…ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.

 • Cử Luật sư bảo vệ quyền lợi các phiên xét xử của tòa án.

 1. Dịch vụ hỗ trợ pháp lý thi hành phán quyết tòa án

Email Tư vấn

thông tin địa chỉ

 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà IC, số 82, Phố Duy Tân, Q. Cầu Giấy

Hotline: (+84) 936 77 97 99

Email:  hanoi@lawpro.vn

0936779799