Tư vấn đầu tư dự án năng lượng

tu-van-dau-tu-du-an-nang-luong

Tư vấn đầu tư dự án năng lượng

Luatsu24H tham gia tư vấn cho các nhà đầu tư, từ giai đoạn lập dự án, cấp phép đầu tư, tư vấn soạn thảo đàm phán ký kết hợp đồng, triển khai dự án đầu tư cho đến khi kết thúc, thanh lý dự án.

DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LÝ CHO CÁC DỰ ÁN NĂNG LƯỢNG

Luatsu24H cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp hoạt động trong các dự án năng lượng với các dịch vụ cụ thể như sau:

  • Tư vấn điều kiện kinh doanh của dự án năng lượng.
  • Tư vấn các vấn đề pháp lý về thủ tục đầu tư nước ngoài: thành lập công ty, góp vốn mua cổ phần, hợp đồng hợp tác BCC vào nhà máy năng lượng.
  • Lập dự án đầu tư trong lĩnh vực năng lượng.
  • Lập, soạn thảo các hợp đồng hợp tác đầu tư phát triển các dự án năng lượng.
  • Tham gia đàm phán, thương lượng với các nhà đầu tư để triển khai, phát triển dự án.
  • Đại diện pháp lý làm việc với các cơ quan của Chính phủ, địa phương giải quyết vướng mắc;
  • Tư vấn các phương thức huy động vốn, thu xếp vốn cho các dự án năng lượng.
  • Hỗ trợ pháp lý dưới hình thức hợp đồng tư vấn dài hạn thường xuyên cho các dự án đầu tư, phát triển năng lượng.
  • Tư vấn chuyển nhượng dự án đầu tư trong lĩnh vực nhiệt điện, thủy điện, phong điện và các dự án năng lượng khác.

Xem thêm kinh nghiệm tư vấn đầu tư dự án nhà máy thủy điện, nhà máy điện năng lượng mặt trời.

Luatsu24H hỗ trợ pháp lý trực tiếp cho khách hàng qua số hotline 0936 77 97 99.