Tư vấn mua, bán, chuyển nhượng dự án

NTD26524

Tư vấn mua, bán, chuyển nhượng dự án

Dịch vụ tư vấn chuyển nhượng dự án được thực hiện bởi các luật sư, chuyên gia tài chính như kiểm toán viên, thuế và một số chuyên gia trong các chuyên ngành đặc thù mà doanh nghiệp dự án đầu tư.

Chúng tôi đã tham gia vào một số giao dịch M&A liên quan đến mua bán các dự án khách sạn, nhà máy, khu nhà ở tại các Hà Nội, Đồng Nai, Hải Dương, Quảng Ninh, Hòa Bình, Phú Quốc……

HÌNH THỨC M&A DỰ ÁN

Theo quy định của luật đầu tư, dự án đầu tư có thể được chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần. Đây là hình thức chuyển nhượng trực tiếp đối với dự án.

Nhà đầu tư cũng có thể lựa chọn hình thức mua lại toàn bộ hoặc phần lớn phần vốn điều lệ hoặc cổ phần có quyền biểu quyết trong doanh nghiệp dự án để trở thành chủ sở hữu hoặc nắm quyền kiểm soát doanh nghiệp dự án. Đây là hình thức chuyển nhượng dự án gián tiếp.

Mỗi hình thức chuyển nhượng cho dù là trực tiếp hay gián tiếp đều có những ưu và nhược điểm riêng.

DỊCH VỤ TƯ VẤN MUA BÁN DỰ ÁN

  • Thẩm tra, đánh giá tình trạng pháp lý của dự án chuyển nhượng.
  • Cảnh báo rủi ro pháp lý của các giao dịch.
  • Rà soát, khám bệnh doanh nghiệp để ra quyết định giao dịch ở các khía cạnh quá trình đầu tư, pháp lý và tài chính đối với dự án.
  • Thực hiện các thủ tục xin chấp thuận chủ trương chuyển nhượng dự án.
  • Soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng dự án; tham gia đàm phán ký kết.
  • Hỗ trợ các thủ tục nội bộ của các bên tham gia giao dịch mua bán dự án.
  • Hoàn thiện hồ sơ và thực hiện thủ tục đăng ký chuyển nhượng tài sản dự án.
  • Tư vấn soạn thảo hồ sơ chuyển nhượng dự án đầu tư; thực hiện thủ tục điều chỉnh các giấy phép đầu tư.
  • Hỗ trợ pháp lý đăng ký biến động quyền sử dụng đất, ký hợp đồng thuê đất sau khi chuyển nhượng.
  • Hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện kiểm kê, bàn giao tài sản, dự án.

Luatsu24H hỗ trợ pháp lý trực tiếp cho khách hàng qua số hotline 0936 77 97 99.