Tư vấn mua, bán Doanh nghiệp

MA-mua-ban-sap-nhap

Tư vấn mua, bán Doanh nghiệp

Luatsu24H cung cấp dịch vụ tư vấn các giao dịch mua bán doanh nghiệp hoạt động kinh doanh bất động sản, xây dựng, y tế, khách sạn, du lịch, sản xuất cơ khí, sản xuất thực ăn chăn nuôi, bao bì.

Tùy theo nhu cầu và vai trò trong các giao dịch M&A, Khách hàng có thể lựa chọn sử dụng dịch vụ trọn gói đối với toàn bộ giao dịch M&A hoặc lựa chọn dịch vụ pháp lý riêng lẻ theo từng giai đoạn của giao dịch.

CÁC HÌNH THỨC GIAO DỊCH M&A

 • Sáp nhập doanh nghiệp hoặc mua toàn bộ doanh nghiệp để nắm 100% quyền sở hữu.
 • Mua cổ phần để nắm quyền chi phối các hoạt động quản lý và điều hành công ty.
 • Mua lại doanh nghiệp để đầu tư trung và dài hạn (3-5 năm) trước khi bán lại cho nhà đầu tư khác.

DỊCH VỤ LUẬT SƯ TƯ VẤN MUA BÁN DOANH NGHIỆP

 • Thực hiện tra soát pháp lý, khám bệnh doanh nghiệp toàn diện đối với doanh nghiệp mục tiêu trong các lĩnh vực trọng yếu, có nhiều rủi ro pháp lý; Cảnh báo các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình giao dịch;
 • Hỗ trợ kiện toàn hồ sơ, sổ sách pháp lý, tài chính của doanh nghiệp;
 • Hỗ trợ, phối hợp với các công ty kiểm toán, thẩm định giá, tư vấn thuế, kế toán khi thẩm định doanh nghiệp;
 • Đề xuất nhà đầu tư thực hiện hoặc không thực hiện giao dịch mua bán doanh nghiệp và thực hiện nhận chuyển nhượng dự án;
 • Soạn thảo hợp đồng mua bán cổ phần, vốn góp;
 • Đại diện đàm phán ký kết hợp đồng M&A;
 • Tư vấn về thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp cho bên bán trong giao dịch;
 • Hỗ trợ bàn giao tài sản, tài liệu hồ sơ của doanh nghiệp mục tiêu;
 • Hỗ trợ các thủ tục về đầu tư và đất đai như chuyển đổi người sử dụng đất, chấm dứt dự án đầu tư;
 • Tư vấn kiện toàn doanh nghiệp cho bên mua sau khi hoàn thành giao dịch.

Luatsu24H hỗ trợ pháp lý trực tiếp cho khách hàng qua số hotline 0936 77 97 99.