Tư vấn Đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất

3

Tư vấn Đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất

Tư vấn đầu tư là một trong các dịch vụ pháp lý do Công ty Luật LAWPRO cung cấp cho các nhà đầu tư trong nước và các nhà đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam hoặc dự định kinh doanh ở Việt Nam.

Luatsu24H cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý về đầu tư góp vốn, liên doanh, liên kết trong các dự án cho khách hàng dưới các hình thức:

 • góp vốn vào dự án dưới hình thức hợp đồng BCC hoặc liên danh vào các dự án.
 • góp vốn đầu tư dự án để thành lập doanh nghiệp 100% vốn hoặc liên doanh, liên kết thực hiện dự án.
 • Nhận chuyển nhượng vốn trong doanh nghiệp đang hoạt động và tham gia quản lý điều hành.

Trong quá trình tư vấn, chúng tôi đã hỗ trợ pháp lý coh nhiều nhà đầu tư là các doanh nghiepj trong và ngoài nước kinh doanh, đầu tư trong lĩnh vực sản xuất cơ khí, sản xuất nông nghiệp. Xem kinh nghiệm tư vấn dự án sản xuất công nghiệp.

TƯ VẤN THỦ TỤC ĐẦU TƯ DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ MÁY

 • Hỗ trợ tìm kiếm địa điểm đầu tư và thẩm định pháp lý địa điểm.
 • Lập thỏa thuận sơ bộ về địa điểm thực hiện dự án.
 • Lập hồ sơ xin quyết định chủ trương đầu tư (đối với các dự án có sử dụng đất thuê trực tiếp của Nhà nước).

Hoặc soạn thảo hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án (trường hợp thuê đất của doanh nghiệp trong/ngoài Khu công nghiệp).

 • Đăng ký thành lập doanh nghiệp thực hiện dự án dự án (với DN có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện sau khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư).
 • Hỗ trợ pháp lý thực hiện các thủ tục giải phóng mặt bằng.
 • Tư vấn và thực hiện thủ tục thuê đất trực tiếp của nhà nước: lập hồ sơ thẩm định nhu cầu sử dụng đất, hồ sơ xin thuê đất; Hỗ trợ ký hợp đồng thuê đất của nhà nước; thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp dự án.
 • Soạn thảo hợp đồng thuê đất, đại diện đàm phán với bên cho thuê đất, nhà xưởng trong KCN.
 • Hỗ trợ các thủ tục xin cấp phép xây dựng, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch phòng cháy chữa cháy.

GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Luatsu24H hỗ trợ pháp lý trực tiếp cho khách hàng qua số hotline 0936 77 97 99.