Tìm kiếm từ khóa


Tư vấn Đầu tư Dự án

Tư vấn đầu tư là một trong các dịch vụ pháp lý do Công ty luật LAWPRO cung cấp cho các nhà đầu tư trong nước và các nhà đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam hoặc dự định kinh doanh ở Việt Nam.

Luatsu24H cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý về đầu tư góp vốn, liên doanh, liên kết trong các dự án cho khách hàng dưới các hình thức:

 • góp vốn vào dự án dưới hình thức hợp đồng hợp tác đầu tư hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc liên danh vào các dự án.

 • góp vốn đầu tư để thành lập doanh nghiệp 100% vốn sở hữu hoặc liên doanh, liên kết thực hiện dự án.

 • Nhận chuyển nhượng vốn trong doanh nghiệp đang hoạt động và tham gia quản lý điều hành.

TƯ VẤN THỦ TỤC ĐẦU TƯ DỰ ÁN

 • Tư vấn lập hồ sơ xin quyết định chủ trương đầu tư đối với các có liên quan đến quyền sử dụng đất.

 • Tư vấn thành lập doanh nghiệp dự án.

 • Thẩm tra pháp lý và hỗ trợ tìm kiếm địa điểm đầu tư; soạn thảo hợp đồng với bên cho thuê, đàm phán ký kết hợp đồng thuê (đối với trường hợp thuê đất không từ Nhà nước)

 • Hỗ trợ pháp lý thực hiện các thủ tục giải phóng mặt bằng.

 • Tư vấn lập hồ sơ thẩm định nhu cầu sử dụng đất, hồ sơ xin thuê đất (đối với trường hợp thuê đất của Nhà nước).

 • Tư vấn pháp lý trong quá trình làm việc với các nhà thầu để đầu tư xây dựng, san lấp mặt bằng, mua sắm máy móc thiết bị.

GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

 • Tư vấn chính sách ưu đãi thuế đối với các doanh nghiệp sản xuất, hoàn thuế giá trị gia tăng cho các doanh nghiệp xuất khẩu.

 • Tư vấn pháp lý về lao động cho doanh nghiệp dự án trong việc giải quyết chế độ lao động, đình công.

 • Tư vấn chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án.

Luatsu24H có thể cung cấp dịch vụ tư vấn theo hình thức trọn gói hoặc tư vấn theo hình thức dịch vụ luật sư hàng tháng, ngay từ lúc chuẩn bị dự án.

Email Tư vấn

thông tin địa chỉ

 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà IC, số 82, Phố Duy Tân, Q. Cầu Giấy

Hotline: (+84) 936 77 97 99

Email:  hanoi@lawpro.vn

0936779799