Tìm kiếm từ khóa


Dịch vụ đăng ký bảo hộ NHÃN HIỆU

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân khác nhau. Đối với doanh nghiệp, nhãn hiệu của hàng hóa, dịch vụ đã đăng ký sẽ được luật pháp công nhận và được bảo vệ về mặt pháp lý.

HÌNH THỨC NHÃN HIỆU

Nhãn hiệu có thể là dấu hiệu nhìn thấy dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc.

Căn cứ vào nhãn hiệu, người tiêu dùng có thể nhận biết được sản phẩm đó là do tổ chức, cá nhân nào sản xuất, cung cấp.

DỊCH VỤ TƯ VẤN, ĐĂNG KÝ BẢO HỘ NHÃN HIỆU

  • Tra cứu, cung cấp thông tin về việc sử dụng và đăng ký nhãn hiệu ở Việt Nam và nước ngoài;

  • Đại diện nộp đơn đăng ký, gia hạn, sửa đổi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu;

  • Đàm phán, soạn thảo hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng hoặc quyền sở hữu nhãn hiệu;

  • Tư vấn và đại diện xử lý vi phạm sử dụng nhãn hiệu đã được đăng ký.

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

  • Kiểm tra tính khả thi của nhãn hiệu được bảo vệ. Trường hợp khả thi thì nộp đơn đăng ký. Nếu không khả thì thì nghiên cứu xây dựng nhãn khác.

  • Cục SHTT chấp nhận đơn hợp lệ  trong một (01) tháng kể từ ngày nộp đơn.

  • Đơn Nhãn hiệu sẽ được công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp cho mục đích phản đối đơn của bên thứ ba trong vòng (02) tháng kể từ ngày đơn được chấp nhận hợp lệ.

  • Thẩm định đơn đăng ký trong thời hạn thực tế từ 24-36 tháng, kể từ ngày đơn được công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp.

  • Cục SHTT sẽ gửi cho người nộp đơn một Thông báo kết quả xét nghiệm nội dung đơn về việc chấp thuận hoặc từ chối bảo hộ.

  • Cấp văn bằng bảo hộ trong khoảng 2 tháng sau khi người nộp đơn nộp lệ phí cấp văn bằng hoặc Người nộp đơn có quyền khiếu nại quyết định này hoặc từ bỏ theo đuổi bảo hộ nhãn hiệu.

Email Tư vấn

thông tin địa chỉ

 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà IC, số 82, Phố Duy Tân, Q. Cầu Giấy

Hotline: (+84) 936 77 97 99

Email:  hanoi@lawpro.vn

0936779799