Đại diện XỬ LÝ VI PHẠM quyền sở hữu trí tuệ

co-phan-hoa-doanh-nghiep

Đại diện XỬ LÝ VI PHẠM quyền sở hữu trí tuệ

Vi phạm quyền sở hữu trí tuệ là hành vi của chủ thể tác động tới tác phẩm văn học, âm nhạc, phần mềm máy tính, sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hóa của các chủ thể khác đã được đăng ký bảo hộ hợp pháp.

Khi xảy ra vi phạm quyền đối với quyền SHTT, chủ thể bị vi phạm có thể áp dụng hay đề nghị áp dụng các biện pháp sau nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình:

  • Khiếu nại, yêu cầu xử lý hành chính.
  • Khởi kiện dân sự chấm dứt vi phạm và yêu cầu bồi thường thiệt hại.
  • Đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự.
  • Đề nghị áp dụng các biện pháp kiểm soát biên giới.

DỊCH VỤ PHÁP LÝ VỀ XỬ LÝ VI PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

  • Theo dõi, điều tra, cảnh báo về các hành vi vi phạm về quyền SHTT.
  • Đại diện làm việc với bên vi phạm yêu cầu chấm dứt vi phạm quyền SHTT.
  • Đại diện làm việc với cơ quan thẩm định và kết luận xử lý các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.
  • Đại diện khiếu nại các quyết định hành chính về cấp, thu hồi văn bằng bảo hộ quyền SHTT
  • Đại diện đàm phán chấm dứt hợp đồng liên quan đến việc sử dụng nhãn hiệu, bản quyền.
  • Đại diện bảo vệ khách hàng trong các tranh chấp quyền SHTT trong quá trình tố tụng tại tòa án.

Luatsu24H hỗ trợ pháp lý trực tiếp cho khách hàng qua số hotline 0936 77 97 99.