Dịch vụ đăng ký KIỂU DÁNG SẢN PHẨM

dang-ky-ban-quyen

Dịch vụ đăng ký KIỂU DÁNG SẢN PHẨM

Kiểu dáng Công nghiệp được bảo hộ trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của Cục Sở hữu trí tuệ. Người muốn được hưởng quyền đối với kiểu dáng công nghiệp phải nộp đơn đăng ký cấp văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp của sản phẩm tại Cục Sở hữu trí tuệ.

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

 • Tra cứu thông tin đăng ký đối với kiểu dáng sản phẩm dự định đăng ký;
 • Đánh giá khả năng đăng ký bảo hộ kiểu dáng;
 • Hoàn thiện hồ sơ đăng ký cấp văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp theo thủ tục nộp mới hoặc gia hạn văn bằng;
 • Soạn thảo hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng hoặc quyền sở hữu các kiểu dáng công nghiệp ở Việt Nam và ở nước ngoài;
 • Hỗ trợ pháp lý bảo vệ kiểu dáng đã đăng ký trước các hành vi vi phạm quyền SHTT; giải quyết tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ kiểu dáng CN;

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ BẢO HỘ

 • Tờ khai yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký kiểu dáng công nghiệp;
 • Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp;
 • Bộ ảnh chụp, bản vẽ kiểu dáng sản phẩm.
 • Bản sao tài liệu xác nhận quyền kinh doanh hợp pháp;
 • Giấy uỷ quyền (nếu cần);
 • Các tài liệu khác theo yêu cầu cụ thể.