0936779799

Tư vấn soạn DI CHÚC, phân chia tài sản THỪA KẾ

legal-research

Tư vấn soạn DI CHÚC, phân chia tài sản THỪA KẾ

Luật sư cung cấp dịch vụ tư vấn lập di chúc, phân chia thừa kế nhằm hỗ trợ khách hàng nhằm chuyển dịch tài sản thuộc sở hữu của người lập di chúc hoặc người đã chết cho người được quyền thừa kế bằng các hình thức thừa kế theo di chúc hoặc thừa kế theo pháp luật.

HÌNH THỨC THỪA KẾ

  • Thừa kế theo pháp luật (không để lại di chúc hoặc di chúc không phù hợp pháp luật);
  • Thừa kế theo di chúc.

DỊCH VỤ TƯ VẤN LẬP DI CHÚC VÀ CHIA THỪA KẾ

Luatsu24H cung cấp cho khách hàng các giải pháp cho việc phân chia tài sản khi phát sinh sự kiện thừa kế, cụ thể dịch vụ của chúng tôi như sau:

  • Tư vấn xác định những người được hưởng thừa kế;
  • Tư vấn về chế độ tài sản chung/riêng trong quan hệ pháp luật về thừa kế;
  • Tư vấn lập di chúc, lập phương án chia thừa kế theo di chúc;
  • Hỗ trợ thủ tục công chứng, làm chứng đối với di chúc;
  • Hỗ trợ khách hàng thủ tục khai, nhận di sản thừa kế;
  • Hỗ trợ thủ tục sang tên tài sản được thừa kế;
  • Tư vấn điều kiện và thủ tục pháp lý khởi kiện tranh chấp về thừa kế;
  • Đại diện bảo vệ quyền lợi giải quyết tranh chấp phân chia di sản thừa kế tại tòa án.

Luatsu24H hỗ trợ pháp lý trực tiếp cho khách hàng qua số hotline 0936 77 97 99.