0936779799

Tư vấn giải quyết tranh chấp phân chia THỪA KẾ

tu-van-luat-dan-su

Tư vấn giải quyết tranh chấp phân chia THỪA KẾ

Tranh chấp tài sản thừa kế là mâu thuẫn không thể giải quyết được về lợi ích vật chất giữa những người thuộc hàng thừa kế trong việc phân chia di sản của người đã mất để lại theo di chúc hoặc không có di chúc.

CÁC TRANH CHẤP TÀI SẢN THỪA KẾ THƯỜNG GẶP

  • Xác định những người có quyền thừa kế;
  • Di sản và phân chia di sản;
  • Giải thích nội dung di chúc;
  • Xác định chủ thể thực hiện nghĩa vụ của người để lại di sản

Xem thêm nguyên tắc xác định cha cho con khi chia thừa kế.

DỊCH VỤ LUẬT SƯ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ THỪA KẾ 

Luatsu24H tư vấn, hỗ trợ thủ tục pháp lý và đại diện theo ủy quyền, cử luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng trong các vụ việc tranh chấp thừa kế tài sản.

  • Tư vấn pháp lý về vụ việc liên quan đến thừa kế, lập di chúc.
  • Lập phương án hòa giải, thương lượng để phân chia tài sản thừa kế.
  • Thực hiện các phương án hòa giải tranh chấp đã được thống nhất.
  • Lập hồ sơ khởi kiện tranh chấp về thừa kế;
  • Đại diện thay mặt khách hàng nộp hồ sơ giải quyết tranh chấp thừa kế tại tòa án.
  • Cử luật sư tranh tụng hoặc đại diện ủy quyền bảo vệ quyền lợi tại Tòa án;

Luatsu24H hỗ trợ pháp lý trực tiếp cho khách hàng qua số hotline 0936 77 97 99.