Một số điểm mới NĐ 148/2020 liên quan đến đất đai

mien-giam-tien-su-dung-dat-lawpro

Một số điểm mới NĐ 148/2020 liên quan đến đất đai

1. Bổ sung nơi tiếp nhận hồ sơ cấp sổ đỏ.

Theo quy định tại NĐ 148/2020/NĐ-CP đã bổ sung cơ quan tiếp nhận hồ sơ gồm: Văn phòng đăng ký đất đai và Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai

Trước đây NĐ 43/2014/NĐ-CP chỉ quy định Văn phòng đăng ký đất đai

2. Bổ sung quy định người dân có thể thỏa thuận để thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ tại nhà Nghị định 148/2020/NĐ-CP đã bổ sung thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ có thể được thực hiện theo thỏa thuận giữa người có nhu cầu và Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai nhưng không quá thời gian thực hiện thủ tục do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

Trước đây, NĐ 43/2014/NĐ-CP quy định địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả sổ đỏ chỉ được thực hiện tại Văn phòng đăng ký đất đai và Uỷ ban nhân dân cấp xã.

3. Sửa đổi quy định đồn điền đổi thửa không còn được cấp đổi sổ đỏ mới

Sửa đổi điểm c khoản 1 Điều 76 NĐ 43 việc dồn điền đổi thửa không được cấp đổi Giấy chứng nhận.

4. Bổ sung quy định về thủ tục thu hồi sổ đỏ đã cấp không đúng quy định

Khoản 26 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP bổ sung quy định tại khoản 4, 5 Điều 87 Nghị định 43/2014/NĐ-CP để phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai 2013 cụ thể:

Trường hợp Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai có bản án, quyết định có hiệu lực thi hành, trong đó có kết luận về việc thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp thì việc thu hồi Giấy chứng nhận được thực hiện theo bản án, quyết định đó.

Xem thêm dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp đất đai.

5. Sửa quy định cấp sổ đỏ cho người nhận chuyển nhượng QSDĐ trong dự án phát triển nhà ở

Khoản 22 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP đã bổ sung quy định về một số giấy tờ mà chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở có trách nhiệm gửi Sở Tài nguyên và Môi trường sau khi hoàn thành công trình gồm:

– Trường hợp có thay đổi nghĩa vụ tài chính thì phải nộp chứng từ chứng minh việc hoàn thiện nghĩa vụ tài chính đối với sự thay đổi đó;

– Thông báo của cơ quan chuyên môn về xây dựng cho phép chủ đầu tư nghiệm thu công trình hoặc chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Xem thêm dịch vụ tư vấn dự án nhà ở.