Tranh chấp giao dịch Nhà Đất

tranh-chap-dat-dai-lawpro

Tranh chấp giao dịch Nhà Đất

Tranh chấp nhà đất là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai, bao gồm tranh chấp về quyền sử dụng đất, tranh chấp về tài sản gắn liền với đất, tranh chấp về địa giới hành chính.

CÁC HÌNH THỨC TRANH CHẤP PHỔ BIẾN

Các tranh chấp đất đai có thể đến từ các nguồn phổ biến sau đây:

  • Từ quan hệ thừa kế, phân chia di sản thừa kế;
  • Từ quan hệ hôn nhân gia đình: tranh chấp nhà đất là tài sản chung, riêng giữa vợ chồng;
  • Tranh chấp về hành vi sử dụng: ranh giới bất động sản liền kề.
  • Từ giao dịch dịch dân sự nhà đất: mua bán, chuyển nhượng, thuê cho mượn, thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở;
  • Từ quan hệ hành chính: về thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hỗ trợ bồi thường tái định cư;

DỊCH VỤ LUẬT SƯ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NHÀ ĐẤT

  • Tư vấn đánh giá tình trạng pháp lý và đề xuất phương án giải quyết;
  • Hỗ trợ khách hàng đàm phán với bên tranh chấp;
  • Hỗ trợ các thủ tục pháp lý theo thỏa thuận trong quá trình giải quyết tranh chấp;
  • Cử luật sư Bảo vệ quyền lợi cho Khách hàng tại tòa án;

Luatsu24H hỗ trợ pháp lý trực tiếp cho khách hàng qua số hotline 0936 77 97 99.