Tổng cục Hải quan hướng dẫn thủ tục hải quan nhập khẩu rượu

tu-van-chuyen-nhuong-du-an

Tổng cục Hải quan hướng dẫn thủ tục hải quan nhập khẩu rượu

Ngày 29/9/2020, Tổng cục Hải quan có Công văn 6358/TCHQ-GSQL hướng dẫn về thủ tục nhập khẩu rượu.

Theo đó, thủ tục hải quan nhập khẩu rượu được hướng dẫn như sau:

– Về hồ sơ nhập khẩu rượu:

+ Các chứng từ quy định tại Điều 16 Thông tư 38/2015/TT-BTC (đã được SĐ, BS);

+ 01 bản chụp Giấy phép phân phối rượu do Bộ Công thương cấp đối với rượu có độ cồn từ 5,5 độ trở lên theo quy định tại Nghị định 105/2017/NĐ-CP (được SĐ, BS tại Nghị định 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020):;

+ Đối với rượu có độ cồn dưới 5,5 độ:

Thương nhân phải thực hiện việc đăng ký với Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện nơi đặt trụ sở chính trước khi nhập khẩu theo mẫu số 14 mục II phụ lục kèm theo Nghị định 105/2017;

Không phải nộp chứng từ trên cho cơ quan hải quan khi làm thủ tục nhập khẩu.

+ Chứng từ chứng nhận an toàn thực phẩm theo quy định tại Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018.

– Rượu nhập khẩu phải được dán tem và ghi nhãn hàng hóa theo quy định;

– Rượu chỉ được nhập khẩu qua các cửa khẩu quốc tế.

– Khi kiểm tra hồ sơ, công chức hải quan phải kiểm tra đối chiếu các thông tin sau: Tên rượu, tên nhà cung cấp nước ngoài trên tờ khai hải quan, hóa đơn thương mại, chứng từ chứng nhận an toàn thực phẩm với Giấy phép phân phối rượu do Bộ Công Thương cấp.

Xem chi tiết Công văn 6358/TCHQ-GSQL được ban hành ngày 29/9/2020.