Thủ tục mới về đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp theo cơ chế liên thông

luat-doanh-nghiep-lawpro

Thủ tục mới về đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp theo cơ chế liên thông

Theo Thông tư 02/2017/TT-BKHĐT về phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư nước ngoài (ĐKĐT) và đăng ký doanh nghiệp (ĐKDN) theo cơ chế liên thông đối với nhà đầu tư (NĐT) nước ngoài: – NĐT có quyền lựa chọn ĐKĐT và ĐKDN theo cơ chế liên thông hoặc thực hiện từng thủ tục riêng lẻ theo quy định của pháp luật. – Nếu chọn cơ chế liên thông, NĐT chỉ nộp một bản các giấy tờ sau trong trường hợp có sự trùng lặp giấy tờ trong hồ sơ ĐKĐT và hồ sơ ĐKDN: + Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân có giá trị pháp lý tương đương đối với trường hợp NĐT là cá nhân; + Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận ĐKDN hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương đối với trường hợp NĐT là tổ chức; + Văn bản ủy quyền thực hiện thủ tục ĐKĐT, ĐKDN. – Kể từ thời điểm cơ quan đăng ký kinh doanh thông báo cho cơ quan ĐKĐT về hồ sơ ĐKDN hợp lệ thì việc chống tên trùng, tên gây nhầm lẫn đối với tên của DN dự kiến thành lập mới được xác lập. Xem chi tiết trình tự tại Thông tư 02/2017/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 15/6/2017.