Thủ tục cấp giấy phép cho doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

dau-tu-lawpro1

Thủ tục cấp giấy phép cho doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

Ngày 23/11/2018, Bộ LĐ-TB&XH ban hành Quyết định 1685/QĐ-LĐTBXH về việc công bố các  thủ tục hành chính được sửa đổi về lĩnh vực việc làm. Theo đó, thủ tục Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm (TTHC cấp tỉnh) thực hiện như sau: – Thành phần hồ sơ: + Văn bản đề nghị cấp giấy phép của doanh nghiệp; + Bản sao Giấy xác nhận việc đã thực hiện ký quỹ; + Các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện về địa điểm theo quy định. – Thời hạn giải quyết: Không quá 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ (trước đây là 15 ngày làm việc). – Nơi nộp hồ sơ: UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Sở LĐ-TB-XH được UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ủy quyền. Ngoài ra, quyết định này còn quy định cụ thể trình tự thực hiện, thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết đối với  thủ tục cấp lại, gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp. Các nội dung sửa đổi các thủ tục hành chính này được quy định tại Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018. Quyết định 1685/QĐ-LĐTBXH có hiệu lực kể từ ngày ký.