Thời điểm được phép hoạt động franchise

nhuong-quyen-thuong-mai

Thời điểm được phép hoạt động franchise

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty TNHH Feddy đề nghị cơ quan chức năng giải đáp vướng mắc trong thực hiện Nghị định 35/2006/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 08/2018/NĐ-CP.

Hiện doanh nghiệp Việt Nam muốn nhượng quyền thương mại cho các đối tác để phát triển chuỗi cửa hàng thịt.

Tại Khoản 1, Điều 5 Nghị định 35/2006/NĐ-CP có yêu cầu điều kiện “Hệ thống kinh doanh dự định dùng để nhượng quyền đã được hoạt động ít nhất 01 năm”.

Công ty TNHH Feddy hỏi, mốc thời gian bắt đầu tính hoạt động của Hệ thống dự định nhượng quyền là kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ngành nghề bán buôn, bán lẻ phù hợp, hay là ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của Cửa hàng thịt đầu tiên của doanh nghiệp Việt Nam?

Sau khi hoàn thành đăng ký nhượng quyền thương mại, nếu doanh nghiệp Việt Nam nhận góp vốn từ doanh nghiệp FDI, thì sau đó, doanh nghiệp Việt Nam có phải tiến hành thủ tục điều chỉnh việc đăng ký nhượng quyền thương mại hay không (cho trường hợp thay đổi thành viên góp vốn)? Nếu có, Công ty đề nghị được hướng dẫn thủ tục cụ thể cho việc điều chỉnh đăng ký nhượng quyền thương mại vì Nghị định 35/2006/NĐ-CP không quy định cụ thể về trường hợp điều chỉnh này?

Về vấn đề này, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 8 Nghị định 08/2018/NĐ-CP ngày 15/1/2018, điều kiện đối với bên nhượng quyền như sau: “Thương nhân được phép cấp quyền thương mại khi hệ thống kinh doanh dự định dùng để nhượng quyền đã được hoạt động ít nhất 01 năm”.

Theo quy định trên, điều kiện “đã được hoạt động ít nhất 01 năm” áp dụng đối với hệ thống kinh doanh dự định dùng để nhượng quyền, không áp dụng cho thương nhân.

Do đó, 1 năm là thời gian được tính từ ngày cấp Giấy chứng nhận địa điểm kinh doanh của cửa hàng đầu tiên thuộc hệ thống kinh doanh của thương nhân, đồng thời cửa hàng và hệ thống kinh doanh đó phải triển khai hoạt động kinh doanh thực sự trong thực tế.

Theo quy định tại Điều 3 Nghị định 120/2011/NĐ-CP ngày 16/12/2011, nhượng quyền trong nước là trường hợp không phải thực hiện thủ tục đăng ký nhượng quyền thương mại, nhưng hàng năm phải làm thủ tục thông báo tới Sở Công Thương theo quy định tại Thông tư số 09/2006/TT-BTM ngày 25/5/2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương). Tổ chức kinh tế đồng thời phải thực hiện việc đăng ký mục tiêu đầu tư, ngành nghề “nhượng quyền thương mại” theo quy định pháp luật hiện hành về đầu tư, đăng ký doanh nghiệp.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ https://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thoi-su-phap-luat-binh-luan-gop-y/23063/dieu-kien-nhuong-quyen-thuong-mai