Quy định mới về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

dau-tu-nuoc-ngoai-lawpro

Quy định mới về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định 163/2018/NĐ-CP quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, trong đó có một số nội dung đáng chú ý sau: – Bổ sung khái niệm “Trái phiếu doanh nghiệp xanh”. – Điều kiện để phát hành trái phiếu không chuyển đổi trong nước không còn yêu cầu kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của năm liền kề trước năm phát hành phải có lãi (theo báo cáo tài chính). – Quy định quy trình phát hành trái phiếu một cách cụ thể. – Trái phiếu phải được đăng ký, lưu ký tại tổ chức lưu ký được phép, không còn được ký gửi tại các tổ chức tín dụng như quy định hiện hành. – Từ ngày 01/02/2019, doanh nghiệp phát hành trái phiếu theo Nghị định 90/2011/NĐ-CP phải thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Điều 24, 25, 26 và lưu ký theo quy định tại Điều 16 Nghị định 163. Nghị định 163/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/02/2019. Công ty luật LAWPRO tư vấn cho doanh nghiệp cổ đông các nội dung pháp lý, cung cấp các phương án huy động vốn, cảnh báo rủi ro từ việc góp vốn, huy động vốn, sử dụng vốn trong doanh nghiệp. Liên hệ Luật sư 0936779799 của chúng tôi để được biết chi tiết.