NĐT nước ngoài có được thuê đất từ người Việt Nam?

van-ban-phap-luat

NĐT nước ngoài có được thuê đất từ người Việt Nam?

Câu hỏi: Xin chào Luật sư, tôi đang có một mảnh đất rộng khoảng 6.000 m2, là đất nông nghiệp được Nhà nước giao. Hiện có một công ty nước ngoài đang ngỏ ý muốn thuê đất từ tôi để thực hiện dự án thử nghiệm và sản xuất một số giống cây trồng trên đất. Vậy Luật sư cho tôi hỏi, tôi có được phép cho thuê đất hoặc hợp tác bằng quyền sử dụng đất của mình với công ty nước ngoài đó không? Xin chân thành cảm ơn và hy vọng sớm nhận được phản hồi của Luật sư. Trả lời: Theo Điều 179 Luật Đất đai 2013 thì: Điều 179. Quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất 1. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao trong hạn mức; đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất; đất nhận chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho, nhận thừa kế thì có các quyền và nghĩa vụ sau đây: a) Quyền và nghĩa vụ chung quy định tại Điều 166 và Điều 170 của Luật này; b) Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp trong cùng một xã, phường, thị trấn với hộ gia đình, cá nhân khác; c) Chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật; d) Cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư tại Việt Nam thuê quyền sử dụng đất; đ) Cá nhân sử dụng đất có quyền để thừa kế quyền sử dụng đất của mình theo di chúc hoặc theo pháp luật. Hộ gia đình được Nhà nước giao đất, nếu trong hộ có thành viên chết thì quyền sử dụng đất của thành viên đó được để thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật. Trường hợp người được thừa kế là người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 186 của Luật này thì được nhận thừa kế quyền sử dụng đất; nếu không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 186 của Luật này thì được hưởng giá trị của phần thừa kế đó; e) Tặng cho quyền sử dụng đất theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 174 của Luật này; tặng cho quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 186 của Luật này; g) Thế chấp quyền sử dụng đất tại tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam, tại tổ chức kinh tế khác hoặc cá nhân theo quy định của pháp luật; h) Góp vốn bằng quyền sử dụng đất với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài để hợp tác sản xuất, kinh doanh; i) Trường hợp đất thuộc diện thu hồi để thực hiện dự án thì có quyền tự đầu tư trên đất hoặc cho chủ đầu tư dự án thuê quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất với chủ đầu tư dự án để thực hiện dự án theo quy định của Chính phủ. Như vậy, theo quy định của pháp luật hiện hành, người sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao đất sẽ không có quyền ký kết hợp đồng thuê đất với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc góp vốn bằng quyền sử dụng đất với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để hợp tác sản xuất, kinh doanh. Để biết thêm về hình thức đầu tư có sử dụng đất thuê của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Quý Khách hàng có thể tham khảo thêm dịch vụ của Luatsu24H tại >>>>>https://www.luatsu24h.vn/tu-van-dau-tu-nuoc-ngoai-vao-viet-nam/