Hướng dẫn hồ sơ nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng

luat-dau-tu

Hướng dẫn hồ sơ nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng

Theo Quyết định 18/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực từ ngày 15/6/2019, khi nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng, ngoài hồ sơ nhập khẩu theo quy định của Luật Hải quan, doanh nghiệp phải bổ sung thêm các tài liệu sau: – Bản sao GCN đăng ký doanh nghiệp có đóng dấu của doanh nghiệp. – Văn bản ủy thác nhập khẩu (trong trường hợp nhập khẩu theo ủy thác). – Bản chính giấy xác nhận của nhà sản xuất về năm sản xuất và tiêu chuẩn của máy móc, thiết bị đáp ứng các tiêu chí nhập khẩu (nếu máy móc, thiết bị được sản xuất tại quốc gia thuộc các nước G7, Hàn Quốc); Giấy xác nhận phải được hợp pháp hóa lãnh sự và kèm bản dịch sang tiếng Việt. – Chứng thư giám định được cấp bởi một tổ chức giám định được chỉ định trong các trường hợp dưới đây: + Máy móc, thiết bị được sản xuất tại quốc gia thuộc các nước G7, Hàn Quốc nhưng không có Giấy xác nhận của nhà sản xuất. + Máy móc, thiết bị được sản xuất tại quốc gia không thuộc các nước G7, Hàn Quốc. Ngày 24/5/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định 1337/QĐ-BKHCN công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ KH&CN, theo đó, máy móc, thiết bị đã qua sử dụng có tuổi thiết bị vượt quá quy định tại Khoản 1 Điều 6 Quyết định 18/2019/QĐ-TTg có thể được cho phép nhập khẩu vào Việt Nam khi đáp ứng các điều kiện sau: – Công suất hoặc hiệu suất còn lại vẫn đạt từ 85% trở lên so với công suất hoặc hiệu suất thiết kế; – Mức tiêu hao nguyên, vật liệu, năng lượng không vượt quá 15% so với thiết kế. Doanh nghiệp có nhu cầu nhập khẩu máy móc, thiết bị kể trên, nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cho phép nhập khẩu về Bộ Khoa học và Công nghệ để được xem xét, giải quyết, gồm: – Văn bản đề nghị cho phép nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng (mẫu số 01 Quyết định 18/2019); – Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đóng dấu của doanh nghiệp; – Chứng thư giám định được cấp bởi tổ chức giám định được Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định. Luatsu24H cung cấp dịch vụ tư vấn hoạt động xuất nhập khẩu. Liên hệ 0915 960 690.