Hướng dẫn điều kiện chứng nhận hoạt động khoa học và công nghệ

giay-phep-kinh-doanh-trang-tin-dien-tu

Hướng dẫn điều kiện chứng nhận hoạt động khoa học và công nghệ

Bộ KH&CN vừa ban hành Công văn 1048/BKHCN-PTTTDN hướng dẫn cấp Giấy Chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo Nghị định 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019. Theo đó, điều kiện chứng nhận doanh nghiệp KH&CN theo Điều 6 Nghị định 13 gồm có: – Được thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp. – Có khả năng tạo ra hoặc ứng dụng kết quả KH&CN được đánh giá, thẩm định và công nhận. Cụ thể là doanh nghiệp thuộc một trong hai trường hợp: + Có năng lực tạo ra kết quả KH&CN: được thể hiện thông qua việc doanh nghiệp tự nghiên cứu, phát triển, hoàn thiện, tạo ra kết quả KH&CN. + Có năng lực ứng dụng kết quả KH&CN: được thể hiện thông qua việc doanh nghiệp đảm bảo các điều kiện để triển khai ứng dụng kết quả KH&CN vào hoạt động SX-KD của doanh nghiệp. – Đáp ứng điều kiện về tỷ lệ doanh thu. + Đối với doanh nghiệp đã thành lập từ đủ 5 năm trở lên: có doanh thu từ việc SX-KD sản phẩm hình thành từ kết quả KH&CN đạt tỷ lệ tối thiểu 30% trên tổng doanh thu. + Đối với doanh nghiệp mới thành lập dưới 5 năm: không cần đáp ứng điều kiện về tỷ lệ doanh thu. Công văn 1048/BKHCN-PTTTDN ban hành ngày 16/4/2019. Luatsu24H hỗ trợ khách hàng thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ, hỗ trợ thủ tục xin cấp phép hoạt động khoa học và công nghệ để được hưởng các ưu đãi pháp luật. Xem thêm: https://www.luatsu24h.vn/tu-van-thanh-lap-doanh-nghiep-2/