Hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu

legal-books-thumb-1416×1064-34851

Hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu

Thông tư liên tịch 77/2016/TTLT-BTC-BKHCN hướng dẫn cơ chế một cửa quốc gia đối với thủ tục kiểm tra Nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam thuộc trách nhiệm của Bộ KH&CN có hiệu lực từ 15/6/2016. Theo đó, hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa đối với thủ tục đăng ký kiểm tra về chất lượng hàng hóa nhập khẩu gồm có: – Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu. – Tờ khai hàng hóa nhập khẩu.    – Hóa đơn. – Kết quả đánh giá sự phù hợp (Giấy chứng nhận hợp quy hoặc Chứng thư giám định). – Hợp đồng (Đối với hàng hóa là sản phẩm thép cốt bê tông). – Danh mục hàng hóa. – Kết quả xử lý của cơ quan xử lý. Trong đó, đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu được nộp dưới hình thức chứng từ điện tử và các giấy tờ còn lại khi nộp phải chuyển đổi từ chứng từ giấy sang chứng từ điện tử (trừ Kết quả xử lý của cơ quan xử lý).     Thông tư liên tịch 77/2016/TTLT-BTC-BKHCN được ban hành vào ngày 03/6/2016.