Đơn giản thủ tục cấp phép hoạt động cho cơ sở khám chữa bệnh

contract-02

Đơn giản thủ tục cấp phép hoạt động cho cơ sở khám chữa bệnh

Thủ tướng vừa ban hành Quyết định 894/QĐ-TTg(có hiệu lực từ ngày 26/5/2016) phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định liên quan đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KCB) thuộc quản lý của Bộ Y tế. Theo đó, đối với các thủ tục về cấp phép hoạt động cơ sở KCB, bỏ yêu cầu bắt buộc cơ sở phải cung cấp các giấy tờ sau: – Bản sao có chứng thực (BSCCT) quyết định thành lập đối với cơ sở KCB của nhà nước hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với cơ sở KCB tư nhân hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở KCB có vốn đầu tư nước ngoài. – BSCCT chứng chỉ hành nghề của tất cả người hành nghề và hồ sơ nhân sự của người làm việc chuyên môn y tế tại cơ sở nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề. – BSCCT hợp đồng vận chuyển người bệnh đối với bệnh viện không có phương tiện vận chuyển cấp cứu. – Quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trạm y tế xã, phường. Ngoài ra, Quyết định 894/QĐ-TTg còn phân cấp thẩm quyền thẩm định và giảm thời gian thẩm định để cấp phép hoạt động đối với cơ sở KCB.