Doanh nghiệp được sao chụp chứng từ giấy để chuyển thành chứng từ điện tử

hoa-don-dien-tu-lawpro

Doanh nghiệp được sao chụp chứng từ giấy để chuyển thành chứng từ điện tử

Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định 165/2018/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính. Theo đó, việc chuyển đổi từ chứng từ giấy sang chứng từ điện tử (CTĐT) được thực hiện bằng một trong các phương thức sau: – Chứng từ giấy được chuyển thành điện tử bằng hình thức sao chụp và chuyển thành tệp tin trên hệ thống thông tin, hoặc – Nội dung của chứng từ giấy được chuyển thành dữ liệu để lưu vào hệ thống thông tin. CTĐT được chuyển đổi từ chứng từ giấy theo một trong các phương thức nêu trên phải đảm bảo các điều kiện sau: – Phản ánh đầy đủ nội dung của chứng từ giấy. – Cá nhân, tổ chức thực hiện việc chuyển đổi chứng từ giấy thành CTĐT ký số trên CTĐT sau khi được chuyển đổi hoặc được xác thực bằng một trong các biện pháp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 5 Nghị định này. Nghị định 165/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/02/2019. Nguồn tin: thuvienphapluat.vn