Điều kiện tổ chức đào tạo qua mạng của cơ sở đào tạo

restructure-tai-cau-truc-doanh-nghiep

Điều kiện tổ chức đào tạo qua mạng của cơ sở đào tạo

Ngày 22/4/2016, Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Thông tư 12/2016/TT-BGDĐT Quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng.

Theo đó, để tổ chức đào tạo qua mạng, cơ sở đào tạo phải đảm bảo triển khai các yêu cầu sau đây:

– Cổng thông tin điện tử đào tạo qua mạng.

– Hệ thống máy chủ và hạ tầng kết nối mạng Internet.

– Hệ thống quản lý học tập.

– Hệ thống quản lý nội dung học tập.

– Kho học liệu số.

– Đội ngũ nhân lực đảm bảo triển khai hoạt động đào tạo qua mạng gồm:

+ Đội ngũ cán bộ quản trị kỹ thuật hệ thống công nghệ thông tin.  

+ Đội ngũ cán bộ thiết kế học liệu.  

+ Đội ngũ nhà giáo có thể tự xây dựng bài giảng e-Learning.  

+ Đội ngũ cán bộ cố vấn học tập.

– Quy chế ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng.

Thông tư 12/2016/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 09/6/2016.

Xem thêm dịch vụ pháp lý liên quan đến đào tạo